نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  32 , شماره  9 ; از صفحه 62 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيك وضعيت دنداني و نيازهاي درماني گروه سني 12 - 7 سال استان تهران - 1374

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است