برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  14 , شماره  55 ; از صفحه 305 تا صفحه 314 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمانگري شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر خودکارآمدي اجتماعي و افسردگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين اثربخشي شناخت درمانگري مبتني بر ذهن آگاهي بر خودکارآمدي اجتماعي و افسردگي دختران نوجوان تحت سرپرستي بهزيستي اجرا شد. روش پژوهش از نوع شبه تجربي و با طرح پيش آزمون - پس آزمون پيگيري با گروه گواه و جامعه آماري دختران نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست ساکن در مرکز نگهداري استان قزوين بود. از بين اين دختران 12 نفر به روش نمونه برداري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه جايگزين شدند. گروه آزمايشي طي دو ماه تحت مداخله شناخت درمانگري مبتني بر ذهن آگاهي در 10 جلسه 70 تا 90 دقيقه اي قرار گرفت. هر دو گروه در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري سه ماهه با پرسشنامه خودکارآمدي اجتماعي نوجوانان کنلي (1989) و افسردگي نوجوانان کوتچر (2002) ارزيابي شدند. نتايج تحليل کوواريانس افزايش معنا دار خودکارآمدي اجتماعي و کاهش افسردگي را در گروه آزمايش نشان داد، که در پيگيري نيز تداوم داشت. نتايج پژوهش اثربخشي کاربست شناخت درمانگري مبتني بر ذهن آگاهي را بر افزايش خودکارآمدي اجتماعي و کاهش افسردگي در دختران نوجوان بدسرپرست و بي سرپرست تاييد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

مهدی زاده ازدین، س.، و موسوی، س.، و جلالی، م.، و کاکاوند، ع. (1397). اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی), 14(55 ), 305-314. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347646Vancouver : کپی

مهدی زاده ازدین سمیه، موسوی سیدعلی محمد، جلالی محمدرضا، کاکاوند علیرضا. اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی). 1397 [cited 2021April11];14(55 ):305-314. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347646IEEE : کپی

مهدی زاده ازدین، س.، موسوی، س.، جلالی، م.، کاکاوند، ع.، 1397. اثربخشی درمانگری شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و افسردگی. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی), [online] 14(55 ), pp.305-314. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347646>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 316 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی