برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 71 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير جايگزيني روغن ماهي با روغن هسته انگور بر شاخص هاي رشد و ميزان فعاليت پروتئازي در ماهيان قزل آلاي رنگين کمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 
چکیده: 
اهداف: افزايش مصرف آبزيان، توسعه صنعت آبزي پروري و نياز به توليد خوراک آبزيان، دسترسي به روغن ماهي را در آينده نامعلوم مي سازد.هدف پژوهش بررسي تاثير جايگزيني روغن ماهي جيره غذايي با روغن هسته انگور بر شاخص هاي رشد و فعاليت آنزيم هاي پپسين و تريپسين ماهيان قزل آلاي رنگين کمان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر روي 450 قطعه ماهي قزل آلاي رنگين کمان طي يک دوره 60 روزه انجام شد. در اين مطالعه از جيره شاهد (A) حاوي 100% روغن ماهي و جيره هاي حاوي 25% (B)، 50% (C)، 75% (D) و 100% (E) روغن هسته انگور به جاي روغن ماهي استفاده شد. داده ها با نرم افزار Graph Pad Prism وSPSS20  از طريق آزمون واريانس يک طرفه تحليل شدند. يافته ها: بيشترين وزن نهايي و افزايش وزن در جيره C و کمترين آنها در D بود که اختلاف معني داري داشتند. اختلاف معني داري در نرخ رشد ويژه و کارآيي پروتئين جيره ها وجود نداشت. بيشترين ضريب تبديل غذايي در جيره E و کمترين آن در C با اختلاف معني داري مشاهده شد. بيشترين کارآيي چربي در جيره C بود. بيشترين کارآيي غذا در جيره هاي C و D و کمترين آن در E بود و جيره ها اختلاف معني داري نداشتند. بيشترين فعاليت آنزيم پپسين و تريپسين در ضمايم پيلوريک در جيره C و در روده در C و D مشاهده شد. ميزان بهينه جايگزيني روغن ماهي به وسيله روغن هسته انگور 50% (جيره C) برآورد شد. نتيجه گيري: جيره غذايي 50% روغن ماهي و 50% روغن هسته انگور بر بهبود شاخص هاي رشد و فعاليت آنزيم هاي پپسين و تريپسين ماهيان قزل آلاي رنگين کمان موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی، ع.، و معافی، ا. (1396). تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر شاخص های رشد و میزان فعالیت پروتئازی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان. علوم و فنون شیلات, 7(1 ), 71-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347606Vancouver : کپی

زمانی عباس، معافی ابوذر. تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر شاخص های رشد و میزان فعالیت پروتئازی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان. علوم و فنون شیلات. 1396 [cited 2022January23];7(1 ):71-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347606IEEE : کپی

زمانی، ع.، معافی، ا.، 1396. تاثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر شاخص های رشد و میزان فعالیت پروتئازی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان. علوم و فنون شیلات, [online] 7(1 ), pp.71-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347606. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی