برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 325 تا صفحه 336 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان پيشگويي کنندگي عوامل زمينه اي و مهارت هاي زندگي بر سلامت روان دانش آموزان پسر شهرستان ري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سلامت روان نقش برجسته اي دررشد وتکامل اجتماعي و رواني دوره هاي مختلف زندگي به ويژه دوره نوجواني ايفا مي کند. پرداختن به امر سلامت روان نوجوانان از اولويت هاي بهداشتي و پزشکي پيشگيري در جهان محسوب مي شود. هدف از اجراي پژوهش، بررسي وضعيت سلامت روان پسران نوجوان و تعيين نقش عوامل زمينه اي و مهارتهاي زندگي در پيش بيني سلامت روان دانش آموزان در سال 1395 و ارايه مدل مناسب بود.
روش کار: اين مطالعه از نوع مقطعي- تحليلي بود که بر روي 550 نفر از دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرري انجام گرفت. نمونه ها با روش تصادفي خوشه اي وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه هاي معتبر و استاندارد سلامت عمومي
GHQ-28 و مهارت هاي زندگي استفاده و اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون همبستگي، مجذور کاي و رگرسيون لجستيک، مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته هاي اين مطالعه نشان داد 46.9% از دانش آموزان مشکوک به اختلال روان و 53.1% آنان بدون اختلال هستند و بيشترين اختلال در عملکرد اجتماعي 56% بود. از نظر نمره کلي مهارت هاي زندگي، 35.3% مهارت کم، 32.5% داراي مهارت متوسط و 32.2%، داراي مهارت زياد بودند. بين متغيرهاي خودآگاهي، تصميم گيري و سن با سلامت روان و ابعاد چهارگانه آن، ارتباط معني دار آماري ديده شد.
نتيجه گيري: نتايج، نشانگر شيوع نسبتا متوسط اختلالات روان در ميان دانش آموزان بود و نقش آموزش مهارت هاي زندگي را در تامين سلامت روان نوجوانان و جوانان را نمايان و برجسته ساخت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ا.، و گرمارودی، غ.، و شکیبازاده، ا.، و یکانی نژاد، م. (1396). میزان پیشگویی کنندگی عوامل زمینه ای و مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان پسر شهرستان ری. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, 15(4 ), 325-336. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347579Vancouver : کپی

کاظمی اسماعیل، گرمارودی غلامرضا، شکیبازاده الهام، یکانی نژاد میرسعید. میزان پیشگویی کنندگی عوامل زمینه ای و مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان پسر شهرستان ری. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1396 [cited 2021July27];15(4 ):325-336. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347579IEEE : کپی

کاظمی، ا.، گرمارودی، غ.، شکیبازاده، ا.، یکانی نژاد، م.، 1396. میزان پیشگویی کنندگی عوامل زمینه ای و مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان پسر شهرستان ری. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, [online] 15(4 ), pp.325-336. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347579. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی