برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ويژگي فيلم هاي نانو کامپوزيتي ساخته شده از نشاسته و کيتوزان، همراه با نانو ذرات نقره و مقايسه اثر ضد ميکروبي آن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بسته بندي مواد غذايي راهکاري حياتي براي تضمين ايمني آن ها است. به جهت اهميت زياد بسته بندي مواد غذايي فناوري نانو مي تواند موجب بهبود بسته بندي مواد غذايي و قابليت هاي آن ها و در نتيجه حصول اطمينان از ايمني مواد غذايي شود. تحقيق حاضر به منظور بررسي و مقايسه اثر افزودن نانو ذرات نقره بر خواص مکانيکي و ميکروبي فيلم هاي زيست تخريب پذير نشاسته و کيتوزان صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: نانو ذره نقره سنتز شد و فيلم هاي نانو کامپوزيتي بر پايه نشاسته و کيتوزان با محتواي 0، 250 و
ppm 500 نانو ذره نقره توليد شدند و خواص آن ها از جمله خصوصيات مکانيکي، نفوذپذيري به بخار آب، حلاليت، تورم و همچنين خصوصيات ضد ميکروبي فيلم هاي توليدي نيز با اندازه گيري قطر ناحيه روشن بوسيله آزمون نفوذ ديسک بررسي شد. در اين آزمون از چهار نوع ميکروب استافيلوکوکوس اورئوس، اشرشياکلي، آسپرژيلوس نايجر و کانديدا آلبيکنس استفاده شد. همچنين ميزان تغييرات رنگ در فيلم ها پس از اضافه کردن نانو نقره بررسي شد و سايز ذرات نانو نقره سنتز شده با آزمون پراش نور ديناميکي (DLS) تعيين شد.
يافته ها: با افزودن نانو نقره به فيلم ها نفوذپذيري به بخار آب در تمام فيلم ها افزايش يافت. همچنين با افزودن نانو نقره مقاومت کششي افزايش يافت که اين افزايش در مورد فيلم هاي کيتوزان با نانو نقره معني دار و در مورد فيلم نشاسته اين افزايش معني دار نبود. افزايش طول نيز در تمامي فيلم ها با افزودن نانو نقره افزايش يافت. هرچند افزودن نانو نقره موجب افزايش در حلاليت و تورم گرديد اما اين افزايش معني دار نبود. نتايج به دست آمده نشان داد فيلم هاي حاوي نانو ذره نقره داراي اثر ضدميکروبي عليه همه ميکروب هاي تست شده است (
p<0.05).
نتيجه گيري: به طور کلي، خصوصيات فيلم هاي توليدي با نانو ذره نقره کاملا متاثر از ميزان نانو نقره مورد استفاده بوده و در مجموع به استثناي نفوذپذيري نسبت به بخار آب موجب بهبود خصوصيات فيلم ها گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بدیعی، ز.، و یاسینی اردکانی، س.، و میرجلیلی، م. (1397). مطالعه ویژگی فیلم های نانو کامپوزیتی ساخته شده از نشاسته و کیتوزان, همراه با نانو ذرات نقره و مقایسه اثر ضد میکروبی آن ها. علوم غذایی و تغذیه, 15(3 (پیاپی 59) ), 5-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347525Vancouver : کپی

بدیعی زهرا، یاسینی اردکانی سیدعلی، میرجلیلی محمد. مطالعه ویژگی فیلم های نانو کامپوزیتی ساخته شده از نشاسته و کیتوزان, همراه با نانو ذرات نقره و مقایسه اثر ضد میکروبی آن ها. علوم غذایی و تغذیه. 1397 [cited 2021July31];15(3 (پیاپی 59) ):5-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347525IEEE : کپی

بدیعی، ز.، یاسینی اردکانی، س.، میرجلیلی، م.، 1397. مطالعه ویژگی فیلم های نانو کامپوزیتی ساخته شده از نشاسته و کیتوزان, همراه با نانو ذرات نقره و مقایسه اثر ضد میکروبی آن ها. علوم غذایی و تغذیه, [online] 15(3 (پیاپی 59) ), pp.5-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347525. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 318 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی