3 SID.ir | تحليل روند مصرف و پيش بيني آينده بازار داروهاي قلبي- عروقي در ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل روند مصرف و پيش بيني آينده بازار داروهاي قلبي- عروقي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تنوع محصولات دارويي و توسعه روز افزون محصولات جديد در حوزه دارو و هزينه هاي سنگين در بخش بازاريابي دارويي ايجاب مي کند که بنگاه هاي اقتصادي در حوزه هاي خاص و محصولات مرتبط و سبد تعريف شده در بازار حضور پيدا کند تا نه تنها از هزينه هاي سرسام آور بازاريابي بکاهند بلکه در هدف گيري بازار، شناخت مشتري و تحليل رقبا به سرعت و دقت عمل نمايد. در اين راستا درصدد هستيم که بازار داروهاي قلبي و عروقي را به عنوان يکي از بخش هاي مهم بازار دارويي در طي 15 سال مورد بررسي قرار دهيم.
مواد و روش بررسي: جهت انجام اين تحقيق، آمار فروش ريالي و عددي 49 عدد از داروهاي قلبي و عروقي در طي 15 سال با استفاده از داده هاي آماري ثبت شده در آمارنامه رسمي کشور با روش سري زماني استخراج شدند. سپس براي پيش بيني وضعيت مصرف هر کدام از دسته هاي دارويي در آينده از روش رگرسيون خطي استفاده شد.در مرحله بعد براي تعيين نوع و درجه رابطه بين متغيرهاي مورد بررسي در مطالعه با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون تعيين شد.
يافته ها: دو گروه بتابلاکرها و نيترات ها از گروه داروهاي قلبي و مهار کننده تجمع پلاکتي و استاتين ها از گروه داروهاي عروقي بيشترين ميزان مصرف را در بين ساير داروها داشتند. در گروه داروهاي قلبي، در 10 سال آينده مصرف داروهاي ليزينوپريل، کاروديلول، متوپرولول، آملوديپين، نيتروگليسيرين، ليدوکائين و پروپافنون سالانه به ترتيب
5.97، 6.37، 6.08، 5.62، 3.70، 5.42 و5.51 درصد افزايش و مصرف داروي قلبي ايزوسوربايد دي نيترات سالانه، 5.52 درصد کاهش مي يابد. در گروه داروهاي عروقي در طي 10 سال آينده، مصرف داروهاي وارفارين، آسپرين، کلوپيدوگرل، آتورواستاتين، جم فيبروزيل و هپارين سالانه به ترتيب 3.99، 4.1، 6.37، 6.21، 3.7 و 4.21 درصد افزايش و مصرف داروهاي عروقي دي پيريدامول و نيکوتينيک اسيد به ترتيب 4.32 درصد و 1.09 درصد کاهش مي يابد. همچنين بين ميانه سني و مجموع فروش عددي داروهاي قلبي، داروهاي عروقي و مجموع داروهاي قلبي و عروقي رابطه مثبت با ميزان همبستگي به ترتيب 0.976، 0.979 و 0.976 با ضريب اطمينان 95% وجود دارد و بين توليد ناخالصي داخلي و هيچ کدام از 3 متغير نام برده شده رابطه معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان مصرف 4 دست دارويي بتابلاکرها، نيترات ها، مهار کننده هاي تجمع پلاکتي و استاتين ها، بهتر است شرکتهاي دارويي ميزان توجه خود را بيشتر معطوف اين 4 دسته دارويي نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی