نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 45 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر پارامترهاي مختلف بر سرعت سوزش پيشرانه هاي جامد مركب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است