برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فرسودگي تحصيلي و رابطه آن با راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و تاب آوري تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: فرسودگي تحصيلي يکي از عواملي است که باعث افت تحصيلي دانشجويان مي شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي فرسودگي تحصيلي و رابطه آن با راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و تاب آوري تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي شهرکرد انجام شده است.روش کار: روش پژوهش حاضر، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانشجويان مشغول به تحصيل در سال 96-1395 در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد بود که تعداد 389 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب گرديد. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه تاب آوري تحصيلي ساموئلز، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان گارنفسکي و همکاران و فرسودگي تحصيلي سالملا-آرو و همکاران استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام) با بهره گيري از نرم افزار spss-24 استفاده شد.يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد بين راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان و تاب آوري تحصيلي با فرسودگي تحصيلي رابطه منفي و معناداري وجود دارد (p<0.01) و راهبردهاي منفي تنظيم هيجان با فرسودگي تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود داشت (p<0.01). همچنين فقط راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان توانست 18 درصد از واريانس فرسودگي تحصيلي را پيش بيني کنند.نتيجه گيري: فرسودگي تحصيلي به عنوان يکي از سازه هاي مهم در افت تحصيلي دانشجويان شناخته شده است، لذا شناسايي عواملي که منجر به کاهش فرسودگي تحصيلي مي شود، ضروري است. تاب آوري تحصيلي و راهبردهاي تنظيم شناختي نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ویسکرمی، ح.، و صادقی، م.، و خلیلی گشنیگانی، ز. (1397). بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), 11(1 ), 134-138. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347183Vancouver : کپی

ویسکرمی حسنعلی، صادقی مسعود، خلیلی گشنیگانی زهرا. بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی). 1397 [cited 2021December02];11(1 ):134-138. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347183IEEE : کپی

ویسکرمی، ح.، صادقی، م.، خلیلی گشنیگانی، ز.، 1397. بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), [online] 11(1 ), pp.134-138. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347183. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی