برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1396 , دوره  11 , شماره  5 ; از صفحه 509 تا صفحه 517 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر مدت زمان فرايند ترخيص به روش داده کاوي در بيمارستان شهيد مدرس شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فرايند ترخيص بيمار از بيمارستان از جمله مهمترين مواردي است که در سالهاي اخير مورد توجه مديران قرار گرفته است. پژوهش حاضر به تعيين متغيرهاي تاثيرگذار بر مدت زمان فرايند ترخيص و انتخاب بهترين الگوريتم داده کاوي پرداخته است.
روش بررسي: جامعه پژوهش حاضر، شامل کليه بيماران ترخيص شده در سه ماهه اول سال
92 از بيمارستان مدرس بود. نمونه گيري انجام نشده و تعداد مشاهده ها به 1060 مورد رسيد. داده ها با استفاده از چک ليست پژوهشگر ساخته جمع آوري شد. رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته به کمک آزمون تي، آزمون همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يک طرفه مشخص شد. الگوريتم هاي داده کاوي مورد استفاده در پژوهش حاضر درخت تصميم، شبکه عصبي، ماشين بردار پشتيبان و رگرسيون خطي ساده مي باشد.
يافته ها: در مطالعه حاضر متوسط مدت زمان فرايند ترخيص برابر
246.96±3.25 دقيقه است. بين عوامل موثر بر مدت زمان فرايند ترخيص، بخش بستري بيشترين تاثير را دارد. مدل درخت تصميم با ميزان همبستگي 0.30 و ريشه ميانگين مربع خطا 103.29 به عنوان بهترين الگوريتم انتخاب شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که از الگوريتم هاي داده کاوي مي توان براي شناسايي عوامل موثر بر مدت زمان فرايند ترخيص استفاده نمود و مهمترين عامل در مدت زمان فرايند ترخيص متغير بخش بستري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی