نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني انگيزش دروني-بيروني براي يادگيري بر اساس سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي در دانشجويان علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: انگيزش شامل عوامل هوشيار و ناهشيار فعاليت هايي رواني انسان است و تحت تاثير فرآيندهاي شناختي، عاطفي و رفتاري قرار دارد. از اين رو پژوهش حاضر با هدف پيش بيني انگيزش دروني- بيروني براي يادگيري بر اساس سبک هاي اسنادي و خودکارآمدي در دانشجويان علوم پزشکي انجام شد.روش کار: روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري دانشجويان رشته هاي پزشکي، داروسازي، بهداشت و دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران در سال تحصيلي 1394- 1395 بودند که 170 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي تک مرحله اي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي سبک اسنادي سليگمن و همکاران، خودکارآمدي جروسلم و شوارتر و راهبردهاي انگيزش يادگيري قدم پور جمع آوري و بوسيله آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري تحليل شدند.يافته ها: سبک اسنادي مثبت و خودکارآمدي مي توانند انگيزش دروني براي يادگيري را به طور معناداري پيش بيني کنند و خودکارآمدي سهم بيشتري در پيش بيني انگيزش دروني دارد (p<0.01). همچنين سبک اسنادي منفي و خودکارآمدي مي توانند انگيزش بيروني براي يادگيري را به طور معناداري پيش بيني کنند و خودکارآمدي به طور معکوس در پيش بيني انگيزش بيروني سهم دارد (p<0.01).نتيجه گيري: نتايج پژوهش شواهدي را پيشنهاد مي کند که ويژگي هاي شناختي سبک اسنادي مثبت و خودکارآمدي در پديدآيي انگيزش دروني براي يادگيري نقش دارند و سبک اسنادي منفي و خودکارآمدي در پديدآيي انگيزش بيروني براي يادگيري در دانشجويان نقش دارند. لذا به منظور ارتقاء سطح انگيزش تحصيلي دروني دانشجويان و پيشگيري از تاثيرات آسيب زاي سبک اسنادي منفي در بروز مشکلات تحصيلي، لازم است زمينه بهبود سبک اسنادي مثبت و خودکارآمدي فراهم شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ا. (1397). پیش بینی انگیزش درونی-بیرونی برای یادگیری بر اساس سبک های اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), 11(1 ), 9-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347103Vancouver : کپی

جعفری اصغر. پیش بینی انگیزش درونی-بیرونی برای یادگیری بر اساس سبک های اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی). 1397 [cited 2022June29];11(1 ):9-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347103IEEE : کپی

جعفری، ا.، 1397. پیش بینی انگیزش درونی-بیرونی برای یادگیری بر اساس سبک های اسنادی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), [online] 11(1 ), pp.9-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347103. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 366 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی