برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

اثر داروي وارفارين بر تکوين قشر مخچه زاده هاي نر موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

وارفارين به عنوان داروي ضد انعقاد خوراکي مي باشدکه در اختلالات قلبي- عروقي مصرف مي شود. وارفارين سبب کاهش سنتز فاکتورهاي وابسته به ويتامين K مي گردد. اين داروبه راحتي از جفت رد مي شود و اثرات نامطلوبي بر جنين ايجاد مي کند. هدف اين مطالعه بررسي تاثير وارفارين بر تکوين قشر مخچه زاده هاي موش صحرايي مي باشد. در اين مطالعه تجربي از 30 سر موش صحرايي باردار نژاد ويستار به صورت تصادفي در پنج گروه کنترل، دريافت کننده نرمال سالين و دريافت کننده دوزهاي 0.25، 0.5، و 0.65 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن داروي وارفارين در روزهاي 18-14 بارداري به صورت گاواژ استفاده شد. در روز 40 پس از تولد، از هر گروه 6 زادهنر به طور تصادفي انتخاب گرديد. سپس مغز خارج و از ناحيه مخچه برش هاي سريال تهيه و توسط رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين رنگ آميزي و تحت مطالعه ميکروسکوپي قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون آناليز واريانس يکطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در تمامي موارد P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که در گروه هاي تيمار با داروي وارفارين، ميانگين قطر کورتکس و قطر سلول هاي پورکنژ نسبت به گروه کنترل افزايش معناداري (P<0.001) امام تعداد سلول هاي پورکنژ کاهش معناداري داشته است (P<0.001). تاثير دارو بر ميانگين وزن گروه ها پس از انجام آزمايشات معني دار نبود. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که مصرف وارفارين در دوران بارداري منجر به تغييراتي در تعداد و قطر سلول پورکنژ و قطر کورتکس مخچه در جنين موش صحرايي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 83
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی