برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1396 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 469 تا صفحه 478 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه هوش هيجاني و عملکرد شغلي کارکنان در بيمارستان شريعتي دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مهارت هاي هوش هيجاني در موفقيت شغلي و ايفاي مسووليتهاي حساس، بسيار مهم تلقي مي شوند. روان شناسان معتقدند 20% از موفقيت هاي شخص به بهره هوشي (IQ) و 80% به هوش هيجاني (EQ) بستگي دارد. هدف از اين پژوهش رابطه هوش هيجاني و عملکرد شغلي کارکنان در بيمارستان شريعتي دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1395 مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر توصيفي- تحليلي، جامعه آماري
1030 نفر از کارکنان بيمارستان شريعتي بود. با استفاده از فرمول کوکران 280 نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و جهت اندازه گيري اطلاعات مورد نياز از پرسش نامه هوش هيجاني (Schering Siberia (1990 و پرسش نامه عملکرد شغلي (Patterson (1975 استفاده شد. هر دو پرسش نامه از نظر روايي (نظر خبرگان و متخصصان) و پايايي (مقدار آلفاي کرونباخ هوش هيجاني 0.734 و عملکرد شغلي 0.768) تاييد گرديد و با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، آزمون همبستگي پيرسون تحليل و با آزمون فريدمن به رتبه بندي مولفه ها پرداخته شد.
يافته ها: کارکنان مورد بررسي از لحاظ هوش هيجاني ميانگين
182 و انحراف معيار 34 و از لحاظ عملکرد شغلي ميانگين 109 و انحراف معيار 22 را کسب نمودند. پاسخ دهندگان 73% زن، 62% متاهل و 67% داراي تحصيلات دانشگاهي بوده اند. يافته ها نشان داد بين هوش هيجاني و مولفه هاي آن با عملکرد شغلي کارکنان مورد مطالعه همبستگي معني دار (p=0.030) وجود داشته، ازطريق آزمون فريدمن فرضيه برابر بودن رتبه مولفه هاي هوش هيجاني رد، خودآگاهي رتبه اول و مهارت اجتماعي رتبه چهارم شد.
نتيجه گيري: با آموزش و ارتقاي مهارت هاي هوش هيجاني، مي توان روند انتخاب و گزينش کارکنان را بهبود بخشيد و سطح عملکرد آنان را ارتقا داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قادرآبادی، ز.، و امیرکبیری، ع.، و ربیعی مندجین، م. (1396). رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت, 11(4 ), 469-478. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346998Vancouver : کپی

قادرآبادی زینب، امیرکبیری علیرضا، ربیعی مندجین محمدرضا. رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت. 1396 [cited 2021October28];11(4 ):469-478. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346998IEEE : کپی

قادرآبادی، ز.، امیرکبیری، ع.، ربیعی مندجین، م.، 1396. رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت, [online] 11(4 ), pp.469-478. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=346998. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی