برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تجزيه و تحليل وضعيت آلودگي هوا ناشي از اثرات اقليمي ريزگردها و توفان هاي گردو غبار در مناطق جنوبي استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از مشکلات زيست محيطي در مناطق غربي ايران فعاليت توفان هاي گردوغبار و ريزگردها در اتمسفر شهرها است. شهرهاي ملاير، نهاوند و تويسرکان در جنوب استان همدان و غرب ايران از ورود توفان هاي گردوغبار و ريزگردها آسيب پذير هستند. در اين پژوهش وضعيت توفان هاي گردوغبار، ريزگردها و نيز وضعيت ميدان ديد و نحوه ورود اين توفان ها به درون شهرها مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين پژوهش دوره هاي آماري مختلف براي سه شهر مورد نظر در طول سال هاي 1992 تا 2010 مورد مطالعه قرار گرفت. سپس وضعيت باد غالب، پراکندگي توفان ها و کاهش ميدان ديد در طول سال بررسي شدند.همچنين نقشه هاي مربوط به الگوهاي فشار در روزهاي وقوع توفان براي انجام تحليل سينوپتيکي تهيه و مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: حداکثر وقوع گردوغبار در طول سال در شهر ملاير اواسط بهار، در نهاوند اوايل بهار و اواسط تابستان و در تويسرکان اواخر بهار اتفاق افتاده است. بيش ترين تعداد توفان گردوغبار در تويسرکان و کم ترين آن ها در نهاوند شکل گرفته است. تغييرات دوره اي گردوغبار در منطقه، افزايش اين پديده اقليمي را در سال هاي اخير مشخص کرده است. تغييرات فراواني گردوغبار با افزايش ارتفاع روند مثبتي در منطقه نشان داده است. وضعيت افزايش تعداد روزهاي با ميدان ديد کم با ماه هاي شاخص وقوع توفان گردوغبار در منطقه مطابقت داشته و بيش ترين تعداد روزهاي با ميدان ديد کم مربوط به خرداد و تير بوده است. همچنين تحليل همديدي جو نشان مي دهد در نزديکي سطح زمين در هنگام وقوع توفان گراديان شديد فشار و ناپايداري و در سطح 500 هکتوپاسکال جريان هم گرايي بر روي منطقه ايجاد شده است.
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که گردوغبار در خيابان هاي موازي با مسير باد غالب به راحتي به قسمت هاي مرکزي شهر منتقل مي شود و در اثر برخورد جريان گردوغبار با ساختمان هاي بلند شهر، قسمتي از جريان ريزگردها به طرف سطح زمين انتقال يافته و قسمتي ديگر از جريان در بخش پشت به باد ساختمان حالت پيچشي ايجاد مي نمايد. بخش ديگري از آن نيز در ارتفاعي بالاتر از ساختمان ها از سطح شهر عبور مي کند. پوشش گياهي در اطراف شهرها، ورود ريزگردها را به داخل شهرها کاهش داده و به عنوان يک عامل مثبت در کاهش آلودگي منطقه به حساب مي آيند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 414
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی