برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرينات تداومي و تناوبي استقامت عضلاني بر برخي متغيرهاي قلبي تنفسي و رکورد دوندگان تمرين کرده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی
 
چکیده: 

هدف: هدف از تحقيق حاضر، تعيين تاثير تمرينات تداومي و تناوبي استقامت عضلاني بر برخي متغيرهاي ساختاري و عملکرد قلبي تنفسي و رکورد دوندگان تمرين کرده بود. روش شناسي: 27 مرد جوان بصورت داوطلبانه در تحقيق حاضر شرکت نمودند.آزمودني پس از جلسه آشنائي، بر اساس رکورد يک مايل و بطور تصادفي در دو گروه تناوبي و تداومي و يک گروه کنترل (سن، 19.89±3.40 سال؛ قد، 186.04±5.23 سانتي متر؛ وزن، 77.97±8.55 کيلوگرم (قرار گرفتند. جهت سنجش متغيرهاي ساختاري و عملکردي قلب، از دستگاه اکوکارديوگرافي دو بعدي و داپلر استفاده شد. کليه آزمودني ها به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته در تمرينات حضور يافتند. جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها، ازآزمونهاي آناليز واريانس يکطرفه آنوا وآزمون تعقيبي بانفروني استفاده شد. نتايج: اجراي هشت هفته تمرينات تداومي و تناوبي استقامت عضلاني، بر متغيرهاي تحقيق تاثير معناداري داشت (p<0.05) نتايج نشان داد که بيشترين تاثير بر متغيرهاي حداکثر اکسيژن مصرفي، حداکثر سرعت هوازي، سرعت درآستانه بي هوازي و درصد کسر تخليه اي و رکورد دوندگان، مربوط به گروه تناوبي و در خصوص حجم ضربه اي مربوط به گروه تداومي بود. در رابطه با سپتوم بين بطني و حداکثر زمان رسيدن به واماندگي، بين گروههاي تحقيق اختلاف معني داري وجود نداشت. بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که جهت تقويت برخي متغيرهايي که قبلا از تمرينات تداومي استفاده مي شد مي توان از تمرينات تناوبي نيز بهره گيري نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 263
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی