نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 20 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش نحوه انتقال و راه هاي پيشگيري بيماري سالك (ليشمانيوز جلدي) بر ميزان آگاهي و عملكرد دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر يزد در سال 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است