برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير کشش ايستا، پويا و ترکيبي بر لاکتات خون و کوفتگي عضلاني تاخيري ناشي از اجراي يک جلسه تمرين حاد پلايومتريک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس شوکت آباد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

مقدمه: هر چند تمرينات پلايومتريک ماهيتا آسيب رسان هستند، اما به دليل اهميتي که دارند مي توان از روش هايي مانند حرکات کششي براي کاهش خطر آسيب هاي بالقوه آن استفاده کرد.
هدف: هدف از اين تحقيق، بررسي و مقايسه تاثير کشش هاي ايستا، پويا و ترکيبي بر لاکتات خون و کوفتگي عضلاني تاخيري به ترتيب، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از اجراي يک جلسه تمرين حاد پلايومتريک است.
روش شناسي: 46 پسر تمرين نکرده با ميانگين سني 1.05±16.62 سال، قد 5.64±169.89 سانتي متر، وزن 5.04±56.73 کيلوگرم، و نمايه ي توده ي بدني 1.64±19.72 کيلوگرم بر مترمربع؛ به طور تصادفي در يکي از گروه هاي کشش ايستا، پويا، ترکيبي و بدون کشش قرار گرفتند. پس از اجراي 1±7 دقيقه حرکات کششي توسط گروه هاي کشش، پروتکل تمرين پلايومتريک توسط همه ي گروه ها به طور مشابه اجرا شد. لاکتات خون قبل و بلافاصله پس از تمرين؛ و کوفتگي عضلاني قبل از تمرين، 24 و 48 ساعت پس از تمرين با استفاده از پرسشنامه 10 امتيازي رابينسون سنجيده شدند. آزمون هاي
t وابسته، تحليل واريانس(ANOVA) و توکي در سطح معناداري p<0.05، جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها مورد بهره برداري قرار گرفتند. هر چند غلظت لاکتات خون در هر چهار گروه پس از تمرين، افزايش معني داري را نشان داد، اما اين افزايش در گروه کشش پويا به طور معني داري در مقايسه با گروه بدون کشش، پايين تر بود (P=0.02). کوفتگي عضلاني تاخيري 24 و 48 ساعت پس از تمرين نسبت به قبل از آن، افزايش معني داري يافت. تفاوتي در کوفتگي عضلاني آزمودني هاي چهار گروه، 24 ساعت پس از تمرين مشاهده نشد، اما 48 ساعت پس از تمرين اين شاخص در گروه کشش پويا بطور معني داري پايين تر بود (P=0.01).
نتيجه گيري: به طور کلي، در مقايسه با کشش ايستا و ترکيبي، استفاده از کشش پويا قبل از تمرين پلايومتريک با توليد لاکتات خون و کوفتگي عضلاني کمتري همراه خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 110
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی