برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 1029 تا صفحه 1035 .
 
عنوان مقاله: 

اثر پيش درمان تمرين اختيار با GDNF در برابر ضايعه القاء شده و تزريق درون بطني 6- هيدروکسي دوپامين در ساقه مغز موش هاي صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مازندران، بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی
 
چکیده: 

هدف پژوهش: تحقيقات پيشين نشان مي دهند تمرين ورزشي مي تواند تاثير مثبتي بر روي سلامتي بيماران پارکينسوني اعمال کند. توجه به اينکه بيماري پارکينسون دومين بيماري شايع تحليل نروني است و افراد بسياري را به خود مبتلا کرده است اين پژوهش به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا دوازده هفته تمرين اختياري بر سطوح GDNF ساقه مغز موش هاي در معرض تزريق درون بطني 6- هيدروکسي دوپامين که موجب ايجاد مدل پارکينسوني مي شود تاثير دارد؟.
روش تحقيق: در اين مطالعه 24 سر موش صحرايي نر به طور تصادفي به چهار گروه: کنترل سالم، کنترل پارکينسوني، تمرين سالم و گروهي که ابتدا تمرين داشتند و سپس پارکينسوني شد (تمرين - تيمار)، تقسيم شدند. گروه هاي تمرين به مدت 12 هفته در قفس مخصوص که مجهز به چرخ دوار بود قرار گرفتند. پس از 12 هفته،6 هيدروکسي دوپامين به داخل بطن راست مغز تزريق شد و نهايتا پنج روز بعد از تزريق داخل بطني، بافت برداري انجام و سطح
GDNF ساقه مغز با روش ELISA اندازه گيري شد. داده ها به روش آزمون آماري واريانس يکطرفه بين گروه ها و آزمون تعقيبي توکي مورد مقايسه قرارگرفت. سطح معني داري P£0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: سطوح
GDNF ساقه مغز گروه کنترل پارکينسون در مقايسه با گروه تمرين سالم کاهش معني داري داشت (P=0.015). GDNF در گروه تمرين پارکينسون در مقايسه با کنترل پارکينسون افزايش معني داري داشت (P=0.015). بين گروه تمرين سالم و گروه تمرين پارکينسون با کنترل سالم تفاوت معناداري وجود نداشت (بترتيب P=0.87، P=0.95) و نيز بين گروه کنترل و کنترل پارکينسون تفاوت معنادار بود (P=0.004).
نتيجه گيري: نتيجه اين پژوهش نشان داد که پيش درمان با استفاده از تمرينات ورزشي اختياري سبب افزايش سطح
GDNF ساقه مغز شده و مي تواند از آثار سمي 6-هيدروکسي دوپامين جلوگيري کند. در نتيجه، به نظر مي رسد ورزش اختياري نقش حفاظتي در برابر ضايعات القايي ناشي از تزريق سم عصبي 6-هيدروکسي دوپامين در ساقه مغز آزمودني هاي پارکينسوني ايفا مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی