برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همدلي شناختي يا عاطفي در پرستاران شاغل در بخش هاي انکولوژي: يک مطالعه مقطعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 
مقدمه: ميزان و سبک همدلي مراقبين بهداشتي از جمله پرستاران با بيمار مبتلا به سرطان، مضمون مهمي است که اميدواري بيمار و خانواده او را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين اين مطالعه با هدف تعيين ميزان و نوع همدلي پرستاران شاغل در بخش هاي انکولوژي در ارتباط با بيماران بستري طراحي شد. روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي با رويکرد مقطعي است. نمونه پژوهش شامل 181 نفر پرستار شاغل در بخش هاي انکولوژي، هماتولوژي و پيوند مغز استخوان هفت بيمارستان وابسته به سه دانشگاه علوم پزشکي در شهر تهران بودند.ابتدا فهرست اسامي کليه پرستاران شاغل در بخش هاي نامبرده استخراج شد و پس از کسب مجوز از مسوولين بخش ها و توضيح درباره اهداف مطالعه، پرستاراني که مايل به شرکت در پژوهش بودند با توجه به معيارهاي ورود به صورت غير تصادفي وارد مطالعه شدند. گردآوري داده ها با استفاده از دو پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي-باليني و شاخص واکنش بين فردي (IRI: Interpersonal Reactivity Index) از آبان تا بهمن سال 1395 انجام شد. روايي و پايايي پرسشنامه ها تعيين شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي انجام شد. يافته ها: نتايج نشان داد که زنان، اکثريت پرستاران شاغل در بخش هاي انکولوژي را تشکيل مي دادند (88.3 درصد). ميانگين سني پرستاران در اين مطالعه 6.79±34.92 سال بود. نمره همدلي پرستاران در زيرمقياس «توجه همدلانه» در مقايسه با ساير زيرمقياس هاي شاخص واکنش بين فردي بالاتر بود (5.8±20.5). حدود 89 درصد از پرستاران، همدلي متوسط و بالاتر را در اين زير مقياس گزارش کردند. اتخاذ ديدگاه از نظر رتبه، بعد از توجه همدلانه قرار گرفت. نتايج مدل هاي رگرسيون خطي چندگانه نشان داد که پنج متغير سن، وضعيت تاهل، شيفت کاري، نوع استخدام و دارا بودن فرزند، 26 درصد از تغييرات نمره همدلي مرتبط با «توجه همدلانه» را در پرستاران شاغل در بخش هاي انکولوژي پيش بيني کردند.نتيجه گيري: توجه همدلانه پرستاران نسبت به بيماران بستري به عنوان يکي از مولفه هاي عاطفي همدلي در مقايسه با همدلي شناختي برتري خود را نشان داد. مي توان در راستاي همدلي شناختي از زيرمقياس اتخاذ ديدگاه به عنوان يک کانون قدرتمند براي برنامه ريزي مداخلات آموزشي و توانمند سازي پرستاران شاغل در بخش هاي انکولوژي استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صداقتی کسبخی، م.، و روحانی، ک.، و محتشمی، ج.، و نصیری، م. (1396). همدلی شناختی یا عاطفی در پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی: یک مطالعه مقطعی. پژوهش پرستاری, 12(4 ), 9-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345667Vancouver : کپی

صداقتی کسبخی مریم، روحانی کاملیا، محتشمی جمیله، نصیری ملیحه. همدلی شناختی یا عاطفی در پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی: یک مطالعه مقطعی. پژوهش پرستاری. 1396 [cited 2021December05];12(4 ):9-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345667IEEE : کپی

صداقتی کسبخی، م.، روحانی، ک.، محتشمی، ج.، نصیری، م.، 1396. همدلی شناختی یا عاطفی در پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی: یک مطالعه مقطعی. پژوهش پرستاری, [online] 12(4 ), pp.9-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345667. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی