برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 231 تا صفحه 241 .
 
عنوان مقاله: 

بيان آنزيم فعال بتا-گلوکورونيداز در بذر گياه توتون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، زنجان، ایران
 
چکیده: 

هدف: طراحي و تهيه سازه ژني مناسب و انتقال آن به گياه توتون و بررسي گياهان تراريخت حاصله بوده است.
مواد و روش ها: سازه اختصاصي بذر حاوي پيشبرنده Napin، توالي W ، ژن GUS و توالي SAR در پلاسميد pBI121 طراحي و تهيه و در باکتري E. coli تکثير شد. ريزنمونه هاي برگي توتون با آگروباکتريوم سويه LBA4404 به روش استاندارد تلقيح شدند. گزينش جوانه هاي باززايي شده در محيط انتخابي (شامل MS، 25 mg/l, NAA 0.1 mg/l کانامايسين، 200 mg/l سفوتاکسيم) انجام شد. آناليز گياهان تراريخت با PCR، RT-PCR و آزمون هيستوشيميايي انجام شد.
نتايج: بررسي مولکولي گياهان باززايي شده با PCR و آغازگرهاي اختصاصي ژن هاي nptII و GUS نشان دهنده انتقال اين ژن ها به گياه چه هاي باززايي شده بود. نتايج RT-PCR نشان داد که نسخه برداري از ژن nptII در هر دو بافت برگ و بذر صورت مي گيرد در حاليکه نسخه برداري از ژن GUS تنها در بذر صورت مي گيرد. با توجه به اينکه پيشبرنده NOS (کنترل کننده ژن nptII) عمومي و Napin (کنترل کننده ژن GUS) يک پيشبرنده اختصاصي بذر مي باشد، اين نتيجه مورد انتظار بود. در نهايت با استفاده از SDS-PAGE و آزمون هيستوشيميايي، توليد و فعاليت آنزيم بتا-گلوکورونيداز در بذر گياهان تراريخت تائيد شد.
نتيجه گيري: نتايج مناسب بودن سازه ژني طراحي شده را نشان داد، چرا که پيشبرنده Napin به خوبي موجب بيان اختصاصي ژن GUS در بذر شده و توالي امگا نيز در افزايش بيان تراژن موثر بوده است. در ادامه کار مي توان اين سازه را با جايگزيني ژن هاي ارزشمند با ژن GUSبراي توليد پروتئينهاي نوترکيب استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی