برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 28 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات يافته هاي سونوگرافيک تخمدان و سطوح سرمي هورمون آنتي مولرين در بيماران پره مونوپوز مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از شيمي درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه: سرطان پستان شايع ترين و دومين عامل مرگ ومير ناشي از سرطان، در بين جوامع مختلف است.با بهره گيري از درمان هاي شيمي درماني کمکي، بقاي بيماران مبتلا به سرطان پستاني که به صورت زودرس تشخيص داده شده اند، افزايش مي يابد. اما از طرف ديگر بروز آمنوره در اين بيماران پره منوپوز افزايش يافته است. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي آمنوره مرتبط با شيمي درماني با به کارگيري روش هاي تصويربرداري، تعيين سطوح هورمون آنتي مولرين و همچنين مقايسه اثرات رژيم هاي مختلف کموتراپي در اين روش ها بوده است. روش کار: اين مطالعه به شکل آينده نگر در بيمارستان شهيد قاضي تبريز انجام گرفته است. 45 زن در سنين باروري که به تازگي تشخيص کانسر پستان مرحله 1 تا 3 در آن ها مسجل شده بود، وارد مطالعه شدند. ارزيابي سونوگرافيک و اندازه گيري سطوح سرمي هورمون آنتي مولرين با استفاده از روش الايزا در همه شرکت کنندگان، قبل و بعد از کموتراپي صورت پذيرفت.براي آناليز داده هاي وابسته از آزمون Paired t test يا معادل ناپارامتري آن يعني Wilcoxon rank test استفاده شد و براي آناليز داده هاي مستقل از آزمون Independent t test يا معادل ناپارامتري آن يعني mann whitney U test استفاده شد.يافته ها: در اين مطالعه 45 بيمار مبتلا به کانسر پستان وارد مطالعه شدند. ميانه سني بيماران 43 سال بوده و در محدوده 54-25 سال قرار داشتند. 18 نفر (40%) از بيماران تحت رژيم اپي روبيسين و سيکلوفسفاميد و فلئورواوراسيل (ECF) و 27 نفر (60%) از بيماران تحت رژيم تاکسان و آدريامايسين و سيکلوفسفاميد ((AC-T قرار گرفته بوده اند. سطح هورمون آنتي مولرين قبل از درمان کموتراپي 2.38 نانوگرم در ميلي متر بود و بعد از درمان به 0.38 نانو گرم در ميلي متر کاهش يافت Pvalue<0.001)). بر اساس ارزيابي هاي سونوگرافيک ميانگين اندازه تخمدان هاي راست و چپ به ترتيب در بيماران قبل از کموتراپي 7.1±9.03 و 7.8±10.92 سانتي متر گزارش گرديد. پس از کموتراپي ميانگين اندازه تخمدان راست و چپ به ترتيب به 3.4±5.09 و 3.6±5.08 کاهش يافت (P value<0.001). هم چنين کاهش معني داري در تعداد فوليکول هاي تخمدان هاي راست و چپ در بيماران مشاهده شد (P value<0.05).نتيجه گيري: از شاخص هاي سونوگرافيک و سطوح هورمون آنتي مولرين مي توان در ارزيابي آمنوره مرتبط با کموتراپي در مبتلايان به کانسر پستان بهره برد. ارزيابي سريال اين موارد جهت پيشگويي بهتر وضعيت قاعدگي در اين بيماران توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدپور، م.، و عیوضی ضیایی، ج.، و باطنی، ا.، و صناعت، ز.، و قطره سامانی، ف.، و فرزدی، ل.، و ادیب پور، م.، و شبانلویی، ر. (1396). تغییرات یافته های سونوگرافیک تخمدان و سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین در بیماران پره مونوپوز مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از شیمی درمانی. تصویر سلامت, 8(1 ), 28-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345497Vancouver : کپی

محمدپور مرتضی، عیوضی ضیایی جمال، باطنی امین، صناعت زهره، قطره سامانی فاطمه، فرزدی لعیا، ادیب پور محمد، شبانلویی رضا. تغییرات یافته های سونوگرافیک تخمدان و سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین در بیماران پره مونوپوز مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از شیمی درمانی. تصویر سلامت. 1396 [cited 2021December09];8(1 ):28-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345497IEEE : کپی

محمدپور، م.، عیوضی ضیایی، ج.، باطنی، ا.، صناعت، ز.، قطره سامانی، ف.، فرزدی، ل.، ادیب پور، م.، شبانلویی، ر.، 1396. تغییرات یافته های سونوگرافیک تخمدان و سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین در بیماران پره مونوپوز مبتلا به سرطان پستان قبل و بعد از شیمی درمانی. تصویر سلامت, [online] 8(1 ), pp.28-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345497. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی