برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 65 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي زوج درماني مبتني بر پويايي هاي بين فرهنگي بر تعارض زناشويي زوجين با فرهنگ هاي متفاوت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

در عصر حاضر به دليل گسترش ارتباطات و افزايش مهاجرت، تشکيل خانواده و ازدواج نيز تحت تاثير قرار گرفته است و شاهد افزايش ازدواج هاي بين فرهنگي هستيم. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي زوج درماني مبتني بر پويايي هاي فرهنگي بر تعارض زناشويي زوج هاي با فرهنگ متفاوت انجام گرفت. روش اين پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون - پس آزمون - پيگيري با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش حاضر را 16 زوج بين فرهنگي مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان اصفهان تشکيل دادند که به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. متغير وابسته در اين پژوهش تعارض زناشويي بود که با پرسشنامه تعارض زناشويي ثنايي و براتي (MCQ) ارزيابي شد. متغير مستقل نيز زوج درماني مبتني بر پويايي هاي فرهنگي بود که طي 8 جلسه به صورت زوجي براي گروه آزمايش اجرا شد. يافته ها نشان داد که زوج درماني مبتني بر پويايي هاي فرهنگي بر تعارض زناشويي زوجين داراي ازدواج بين فرهنگي موثر است و ميزان آن را کاهش داده است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که آموزش هاي مناسب در قالب زوج درماني مبتني بر پويايي هاي فرهنگي مي تواند نگراني هاي زوجين داراي ازدواج بين فرهنگي را کاهش دهد و منجر به کاهش تعارض زناشويي آنان شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی