برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 66 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ي جهت گيري مذهبي و سلامت معنوي با تاب آوري در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه ي شهر كرمان سال تحصيلي 94 – 95

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تاب آوري يكي از موضوعات مطرح در روان شناسي سلامت است. بسياري از پژوهش ها به بررسي عواملي پرداخته كه با اين متغير در ارتباط است. هدف اين پژوهش نيز بررسي رابطه ي جهت گيري مذهبي و سلامت معنوي با تاب آوري است.
روش كار: اين پژوهش توصيفي ازنوع همبستگي است و جامعه ي آماري آن را تمامي دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه ي شهر كرمان (4611 نفر) تشكيل مي دهد. نمونه يي به حجم 360 نفر به روش نمونه گيري خوشه يي چندمرحله يي انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسش نامه ها ي جهت گيري مذهبي آلپورت، سلامت معنوي پولوتزين و اليسون و همچنين پرسش نامه ي تاب آوري كانر و ديويدسون بود. براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از شاخص هاي آماري ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شده است. در اين پژوهش همه ي موارد اخلاقي رعايت شده است. علاوه براين، نويسندگان مقاله هيچ گونه تضاد منافعي گزارش نكرده اند.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه بين جهت گيري مذهبي و سلامت معنوي با تاب آوري در دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. به طوري كه 0.51 از واريانس تاب آوري از راه جهت گيري مذهبي دروني و 0.54 از آن از راه جهت گيري مذهبي بيروني مي تواند پيش بيني شود. علاوه براين، 0.48 از واريانس تاب آوري از راه سلامت مذهبي و 0.56 از آن از راه سلامت وجودي مي تواند پيش بيني شود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، فرضيه هاي مبتني بر وجود رابطه ي معني دار بين جهت گيري مذهبي و سلامت معنوي با تاب آوري تاييد مي شود. بنابراين با اهميت دادن به دين و مذهب در حيطه هاي آموزش مي توان كمك بسياري به افزايش تاب آوري در نوجوانان كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی