برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير حمايت سازماني ادراک شده بر تعهد سازماني کارکنان مجتمع آموزشي زنان پليس (کوثر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایى (ره)
 
چکیده: 

زمينه و هدف: حمايت سازماني ادراک شده به برداشت کارکنان از ميزان توجه سازمان به تلاش، سلامتي و آسايش آن ها اشاره دارد و تعهد سازماني نيز به معني تعلق خاطر کارکنان به اهداف سازمان است. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير حمايت سازماني ادراک شده بر روي تعهد سازماني بود.
روش: پژوهش حاضر توصيفي، از نظر روش پيمايشي و از ديدگاه هدف از نوع تحقيقات کاربردي بود. جامعه پژوهش شامل کارکنان مجتمع آموزشي زنان پليس (کوثر) دانشگاه علوم انتظامي امين شهر تهران بود. از ميان آن ها، نمونه اي به حجم 87 نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها دو پرسش نامه حمايت سازماني ادراک شده آيزنبرگر و تعهد سازماني آلن و مي ير بوده است که با استفاده از نرم افزارهاي 20
Spss و 2 Smart pls تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: حمايت سازماني ادراک شده به صورت مثبت و معنادار بر تعهد سازماني تاثيرگذار بود. همچنين، حمايت سازماني ادراک شده به صورت مثبت و معناداري بر هر يک از ابعاد تعهد سازماني (تعهد عاطفي، تعهد هنجاري و تعهد مستمر) تاثيرگذار بود. در بين ابعاد تعهد، تعهد عاطفي بيشترين و تعهد مستمر کمترين تاثير را در شکل گيري تعهد سازماني کارکنان داشت.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد که با افزايش حمايت مافوق از کارکنان، توجه به رفاه و آسايش، پاداش ها و پيشرفت شغلي آنان مي توان حمايت سازماني ادراک شده کارکنان را ارتقاء بخشيد که اين امر پيامدهاي مثبتي مانند وابستگي عاطفي، تعلق خاطر به سازمان، کاهش غيبت و ترک از سازمان را به دنبال خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی