برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 7 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر خودکارآمدي و کيفيت زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان: يک کارآزمايي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سرطان پستان يكي از شايع ترين سرطان ها در بين زنان است. ابت?به سرطان پستان مي تواند افراد را مستعد مشك?ت روان شناختي كند و از خودکارآمدي و كيفيت زندگي آنها بکاهد. هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر خودکارآمدي و کيفيت زندگي در زنان مبت? بهسرطان پستان بود.روش بررسي: در اينپژوهش از طرح نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. با استفاده از نمونه گيري در دسترس از بين زنان مبتلا بهسرطان پستان مراجعه کننده به بخش سرطان بيمارستان امام خميني شهر تهران تعداد 32 آزمودني انتخاب شدند. سپسبه طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه (هر گروه 16 نفر) گمارده شدند. گروه آزمايش طي 8 جلسه 2 ساعته تحت گروه درماني شناختي- رفتاري قرار گرفت، اما گروه گواه مداخله اي دريافت نکرد. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدي شرر و فرم کوتاه پرسشنامه کيفيت زندگي وير و شربورن (SF-36) بودند. داده ها با استفاده از آزمون تحليلكوواريانس چندمتغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: نتايج نشان داد گروه آزمايش و گواه از لحاظ متغيرهاي خودکارآمدي و كيفيت زندگي تفاوت معني داري با يکديگر دارند (P<0.001). به طوري که کيفيت زندگي و خودکارآمدي زنان مبتلا به سرطان گروه آزمايش که تحت گروه درماني شناختي- رفتاري قرار گرفته بودند به طور معناداري بيشتر از کيفيت زندگي و خودکارآمدي زنان گروه گواه بود (P<0.001).نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که گروه درماني به شيوه شناختي- رفتاري مي تواند بر خودکارآمدي و کيفيت زندگي در زنان مبتلا به سرطان پستان موثر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی منش، ف.، و باباخانی، خ. (1396). اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان: یک کارآزمایی بالینی. بیماریهای پستان ایران, 10(4 ), 7-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345259Vancouver : کپی

مرادی منش فردین، باباخانی خدیجه. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان: یک کارآزمایی بالینی. بیماریهای پستان ایران. 1396 [cited 2021December02];10(4 ):7-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345259IEEE : کپی

مرادی منش، ف.، باباخانی، خ.، 1396. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان: یک کارآزمایی بالینی. بیماریهای پستان ایران, [online] 10(4 ), pp.7-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345259. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی