برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 28 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط خستگي و افسردگي با سطح عملکرد بيماران ضايعات نخاعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آسيب ديدگي طناب نخاعي اختلالات جسمي و روانشناختي مختلفي همانند خستگي و افسردگي را در افراد حادثه ديده ايجاد مي کند که باعث اختلال در روند مراقبت از خود شده و در بازتواني و بهبود اين بيماران تاثير زيادي دارد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين خستگي و افسردگي با سطح عملکرد بيماران ضايعات نخاعي صورت گرفته است.
روش کار: مطالعه توصيفي- تحليلي حاضر در 108 بيمار ضايعه نخاعي به روش غيرتصادفي در دسترس از محل موسسه ضايعات نخاعي استان خراسان جنوبي در سال 1395 انتخاب شد جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه ي 9 سوالي شدت خستگي، پرسشنامه ي 20 سوالي افسردگي زانگ و پرسشنامه ي 17 سوالي سطح عملکرد در بيماران ضايعه نخاعي استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و تست هاي آماري توصيفي و تحليلي آناليز گرديد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد ارتباط بين ميانگين خستگي و افسردگي با سطح عملکرد معني دار بوده است (p<0.05) بيشترين ميانگين خستگي در بيماران شديدا ناتوان 7.88 (0.32) و بيشترين ميانگين افسردگي در بيماراني با سطح عملکرد وابسته به ديگران 3.5 (0.71) بوده است. هم چنين ميانگين خستگي بيماران در اين مطالعه بالا 5.8 (0.88) و ميانگين افسردگي آن ها متوسط 2.6 (0.63) بوده است. از نظر سطح عملکرد بيشتر بيماران در حد وابسته به ديگران بوده اند.
بحث و نتيجه گيري: به علت اين که خستگي و افسردگي در ابتداي مدت آسيب ديدگي بيشتر است و افزايش اين متغيرها باعث کاهش عملکرد اين بيماران مي شود بايستي ابتداي دوران بيماري شان بيشتر مورد توجه قرار گرفته و حمايت هاي درماني و خصوصا رواني از آنها بيشتر شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، س.، و تاج آبادی، ع.، و روشن زاده، م. (1396). ارتباط خستگی و افسردگی با سطح عملکرد بیماران ضایعات نخاعی. پرستار و پزشک در رزم, 5(17 ), 28-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345191Vancouver : کپی

محمدی سمیه، تاج آبادی علی، روشن زاده مصطفی. ارتباط خستگی و افسردگی با سطح عملکرد بیماران ضایعات نخاعی. پرستار و پزشک در رزم. 1396 [cited 2021November30];5(17 ):28-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345191IEEE : کپی

محمدی، س.، تاج آبادی، ع.، روشن زاده، م.، 1396. ارتباط خستگی و افسردگی با سطح عملکرد بیماران ضایعات نخاعی. پرستار و پزشک در رزم, [online] 5(17 ), pp.28-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345191. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی