برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 50 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر ديسترس اخلاقي و تاب آوري پرستاران: يک مطالعه آزمايشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: از بين افراد شاغل در مراکز درماني، پرستاران بيشترين فشارکاري را متحمل مي شوند، لذا انجام مداخلات روان درماني در اين گروه شغلي مي تواند مفيد واقع شود. بدين منظور هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر آشفتگي اخلاقي و تاب آوري پرستاران مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه جامعه آماري شامل 30 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان امام سجاد (ع) ناجا تهران بود که از دو گروه آزمون و کنترل به تعداد 15 نفر در هر گروه استفاده شد. روش کار از نوع کارآزمايي باليني بود. پس از بررسي دو مولفه آشفتگي اخلاقي و تاب آوري به وسيله پرسشنامه هاي مربوطه، 8 جلسه مداخله 5.1 ساعت برگزار شد. پرسشنامه ها در سه مرحله پيش آزمون پس آزمون و پيگيري سه ماهه توسط کليه شرکت کنندگان تکميل شد. براي تجزيه و تحليل آماري داده ها نيز از روش تحليل واريانس با اندازه هاي مکرر استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که آموزش گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به صورت معناداري باعث کاهش ميزان آشفتگي اخلاقي و افزايش تاب آوري، در مقايسه با گروه کنترل، شد. (p<0.05)
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان مي دهد که آموزش گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کاهش ميزان آشفتگي اخلاقي و افزايش تاب آوري پرستاران موثر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خانجانی، س.، و دنیوی، و.، و اسمری، ی.، و رجبی، م. (1396). اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دیسترس اخلاقی و تاب آوری پرستاران: یک مطالعه آزمایشی. پرستار و پزشک در رزم, 5(16 ), 50-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345166Vancouver : کپی

خانجانی سجاد، دنیوی وحید، اسمری یوسف، رجبی مسلم. اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دیسترس اخلاقی و تاب آوری پرستاران: یک مطالعه آزمایشی. پرستار و پزشک در رزم. 1396 [cited 2021September28];5(16 ):50-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345166IEEE : کپی

خانجانی، س.، دنیوی، و.، اسمری، ی.، رجبی، م.، 1396. اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دیسترس اخلاقی و تاب آوری پرستاران: یک مطالعه آزمایشی. پرستار و پزشک در رزم, [online] 5(16 ), pp.50-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345166. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی