برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر زنجيره تامين با توجه به نقش ميانجي گرايانه فناروي اطلاعات (مورد مطالعه: تامين دارو در بيمارستان هاي نظامي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با افزايش ميزان اعتماد در مديريت زنجيره تامين، حفظ و مراقبت از مشتري بهبود پيدا مي کند و بطور متقابل بهبود در مراقبت از مشتري منجر به افزايش اعتماد در مديريت زنجيره تامين خواهد شد. بنابراين ابعاد مختلف مديريت ارتباط با مشتري و مديريت زنجيره تامين بصورت هم نيروزايي بر يکديگر تاثير گذاشته و يکديگر راتقويت مي کنند. دراين ميان فناوري اطلاعات به عنوان يک تسهيل کننده فعاليت، نقش مهمي را برعهده دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر زنجيره تامين با توجه به نقش ميانجي گرايانه فناروي اطلاعات (مورد مطالعه: تامين دارو در بيمارستان هاي نظامي) است.
روش ها: اين پژوهش از نوع همبستگي، پيمايشي و کاربردي مي باشد. جامعه آماري شامل کارشناسان و مجريان نظام دارويي، شرکت هاي دارويي و کارشناسان شاغل در داروخانه بيمارستان هاي نظامي مي باشند که با توجه به جامعه مورد مطالعه، 140 نفر از آنان با روش نمونه گيري ساده تصادفي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته شامل سه حيطه با 27گويه و با طيف ليکرت (بسيارزياد=5، تا بسيارکم=1) بود.داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS16 و نرم افزار LIZREL8 مورد بررسي قرار گرفته و شاخص هاي برازش مدل محاسبه شدند.
يافته ها: نتايج حاکي از آن بود که نه تنها مديريت ارتباط با مشتري اثر مستقيمي بر زنجيره تامين دارد، بلکه اثر واسطه اي کامل فناروي اطلاعات نيز مورد تاييد است. همچنين بين مديريت ارتباط با مشتري و زنجيره تامين، و مديريت ارتباط با مشتري و فناوري اطلاعات، فناوري اطلاعات و زنجيره تامين نيز رابطه مثبت و معني داري وجود دارد (
p>0.05).
نتيجه گيري: داروخانه بيمارستان هاي نظامي مي توانند با برقراري زنجيره تامين يکپارچه و نظام مند بر پايه استفاده از تکنولوژي هاي نوين در بستر امنيت اطلاعات، به مزيت رقابتي دست يافته و روابط بلندمدت با ذينفعان را توسعه و حفظ نموده و بهبود دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسمعیل لو، ی.، و مسعودی اصل، ا.، و طبیبی، س.، و چراغعلی، ع. (1396). بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی). مجله طب نظامی, 19(6 ), 579-587. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345142Vancouver : کپی

اسمعیل لو یاسر، مسعودی اصل ایروان، طبیبی سیدجمال الدین، چراغعلی عبدالمجید. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی). مجله طب نظامی. 1396 [cited 2021August06];19(6 ):579-587. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345142IEEE : کپی

اسمعیل لو، ی.، مسعودی اصل، ا.، طبیبی، س.، چراغعلی، ع.، 1396. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گرایانه فناروی اطلاعات (مورد مطالعه: تامین دارو در بیمارستان های نظامی). مجله طب نظامی, [online] 19(6 ), pp.579-587. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345142. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 354 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی