برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه فرسودگي، رضايت شغلي و عوامل دموگرافيک با ميزان فرهنگ ايمني بيمار در کارکنان خدمات درماني نظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ايمني بيمار به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي کيفيت خدمات سلامت بوده و فرهنگ ايمني بيمار از جمله عواملي است که کمک مي کند تا از جنبه هاي مختلف ايمني بيمار و عوامل موثر بر آن آگاهي يافت. از جمله اين عوامل مي توان به فرسودگي و رضايت شغلي کارکنان خدمات درماني بيمارستان ها اشاره نمود. از اين رو اين مطالعه با هدف بررسي رابطه فرسودگي شغلي، رضايت شغلي و عوامل دموگرافيک با فرهنگ ايمني بيمار در کارکنان خدمات درماني نظامي شهر تهران انجام پذيرفته است.روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي 136 نفر از کارکنان خدمات درماني شاغل در يک بيمارستان نظامي در شهر تهران در سال 1395 با روش نمونه گيري طبقه اي انجام گرديد. ابزار استفاده شده در اين مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد فرسودگي شغلي مسلش، رضايت شغلي JSS و پرسشنامه فرهنگ ايمني بيمار و فرم اطلاعات دموگرافيک بود. در اين مطالعه رابطه بين متغيرهاي جنسيت، تاهل، نوع عضويت، سمت، نوبت کاري، سن، سابقه کاري، تحصيلات، رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با فرهنگ ايمني بيمار مورد بررسي قرار گرفت.يافته ها: اين مطالعه شامل 20 نفر (15%) مرد و 116 نفر (85%) زن با متوسط سني 36.99 با انحراف معيار 8.63 بود. در اين مطالعه فرسودگي شغلي (r=-0.51، p<0.001) با فرهنگ ايمني بيمار رابطه معکوس و رضايت شغلي (r=0.45، p<0.001) با فرهنگ ايمني بيمار رابطه مستقيم معني دار آماري نشان دادند. نتايج آزمون رگرسيون پسرو نيز حاکي از معني داري فرسودگي شغلي (p=0.005) و رضايت شغلي (p=0.04) با فرهنگ ايمني بيمار بود.نتيجه گيري: با توجه به نقش موثر دو عامل رضايت و فرسودگي شغلي بر فرهنگ ايمني بيمار مي توان با مديريت نمودن اين دو متغير در محيط کار بر بهبود فرهنگ ايمني بيمار کمک نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ربیعی، ن.، و غلامی فشارکی، م.، و ملکی، ش.، و محمدیان، م. (1396). بررسی رابطه فرسودگی, رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی. مجله طب نظامی, 19(6 ), 571-578. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345139Vancouver : کپی

ربیعی نیلوفر، غلامی فشارکی محمد، ملکی شکوفه، محمدیان معصومه. بررسی رابطه فرسودگی, رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی. مجله طب نظامی. 1396 [cited 2022January22];19(6 ):571-578. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345139IEEE : کپی

ربیعی، ن.، غلامی فشارکی، م.، ملکی، ش.، محمدیان، م.، 1396. بررسی رابطه فرسودگی, رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک با میزان فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان خدمات درمانی نظامی. مجله طب نظامی, [online] 19(6 ), pp.571-578. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=345139. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی