برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 69 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

مقایسه ظرفيت آنتي اكسيداني تـام سرم و بـزاق بيمـاران مبتلا به ديابت نوع II با گروه کنترل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، مرکز علمی، پژوهشی جوان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در بدن انسان تعدادي سيستم هاي خاص براي مقابله با آسيب هاي حاصل از راديکال هاي آزاد وجود دارد که بنام سيستم دفاع آنتي اکسيداني معروفند. در بعضي از بيماري هاي انسان، اين سيستم هاي دفاعي مي توانند تغيير يابند و ممکن است اين تغيير در تشخيص و يا سير بيماري هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد. ديابت يكي از مهمترين بيماري هاي شايع مزمن است كه گفته شده ظرفيت آنتي اکسيداني در آن تغيير مي کند. لذا اين تحقيق با هدف تعيين و مقايسه ظرفيت آنتي اکسيداني سرم و بزاق بيماران ديابتي در مقايسه با افراد غير ديابتي انجام شده است.
روش بررسي: در يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي 42 نفر از بيماران ديابتيك نوع II مراجعه كننده به مركز ديابت اراك به عنوان گروه مورد با 42 نفر گروه شاهد كه از لحاظ سن و جنس با افراد مورد همتا بودند از نظر ظرفيت آنتي اکسيداني سرم و بزاق مقايسه شدند. ظرفيت آنتي اکسيداني در سرم و بزاق با استفاده از روش FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم و بزاق در افراد مورد به ترتيب 0.087±2.62 و 0.110±1.90 ميکرومول در ميلي ليتر (0.001>p) و در افراد شاهد به ترتيب 0.064±2.05 و 0.098±1.97ميكرومول در ميلي ليتر (0.05>p) بود. افزايش  ظرفيت آنتي اکسيداني تام سرم گروه مورد از لحاظ آماري معني دار بود (0.001>p) ولي كاهش ظرفيت آنتي اکسيداني تام بزاق معني دار نبود.
نتيجه‌گيري: نتايج ما نشان داد که ميزان ظرفيت آنتي اکسيداني سرم اين بيماران نسبت به گروه شاهد بيشتربود. وليکن در بزاق بيماران اين تفاوت مشاهده نشد. لذا در صورتي كه از ظرفيت آنتي اکسيداني بتوان در تشخيص و سير بيماري استفاده نمود اين اختلاف بايستي مورد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی