برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه استرس شغلي پرستاران بخش هاي اورژانس با ساير بخش هاي بيمارستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: استرس شغلي در کارکنان درماني از جمله پرستاران، باعث کاهش بازدهي، آسيب هاي رواني و جسماني و نارضايتي از خدمات مي شود. بنابراين شناخت چگونگي و شدت ميزان اثرات مخرب آن در بخش هاي مختلف بيمارستان خصوصا در بخش اورژانس با توجه به اهميت زياد آن، در ارتقاءي سلامت رواني و سطح کيفيت خدمات ارائه شده موثر خواهد بود. هدف: اين پژوهش با هدف مقايسه استرس شغلي پرستاران بخش اورژانس با پرستاران ساير بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي گناباد و بيرجند انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي بر روي (160) پرستار در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان گناباد واقع در خراسان رضوي و بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي در سال (1394) انجام شد. داده ها از طريق پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه تجدد نظر شده استرس شغلي پرستاران (Expanded Nursing Stress Scale) که داراي اعتبار (0.96 =a) بوده به روش تصادفي طبقه اي از بين پرستاران بخش هاي اورژانس، داخلي، زنان، اطفال، دياليز، ENT، ICU، CCU و NICU جمع آوري گرديد. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS16 و با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و تحليلي (آزمون هاي کاي اسکوئر، تي مستقل و آنووا) تحليل گرديد. يافته ها: ميانگين نمره استرس شغلي پرستاران در بخش اورژانس (0.52±2.14) و در بخش هاي غير اورژانس (1.48 ±0.651) به دست آمد.که ميانگين نمره کلي استرس شغلي در پرستاران بخش اورژانس به طور معني داري بالاتر از پرستاران ساير بخش ها بود (0.002 =P) و آزمون تي مستقل اين تفاوت را بين دو گروه در خرده مقياس هاي عدم آمادگي هيجاني، مشکلات با همکاران، حجم کار و بيماران و خانواده هاي آنان معني دار گزارش نمود (0.001 =P). نتيجه گيري: در راستاي يافته ها، سياست گذاران سيستم بهداشتي درماني مي توانند با توجه بيشتر به عواملي چون، عدم آمادگي هيجاني، مشکلات با همکاران، حجم کار، ارتباط با بيماران و خانواده هاي آنان ميزان استرس شغلي پرستاران بخش اورژانس را کاهش دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شارعی نیا، ح.، و خونیکی، ف.، و بلوچی بیدختی، ط.، و عیدی زین آباد، ع.، و حسینی، م. (1396). مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان. مدیریت پرستاری, 6(3-4 ), 48-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344952Vancouver : کپی

شارعی نیا حبیب، خونیکی فاطمه، بلوچی بیدختی طاهره، عیدی زین آباد عاطفه، حسینی مهدی. مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان. مدیریت پرستاری. 1396 [cited 2021December08];6(3-4 ):48-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344952IEEE : کپی

شارعی نیا، ح.، خونیکی، ف.، بلوچی بیدختی، ط.، عیدی زین آباد، ع.، حسینی، م.، 1396. مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش های اورژانس با سایر بخش های بیمارستان. مدیریت پرستاری, [online] 6(3-4 ), pp.48-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344952. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 570 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی