برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 83 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

اعتباريابي و تحليل عاملي سياهه رواندرماني مثبت (فرم 3 عاملي) در جمعيت ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، بررسي روايي و پايايي سياهه رواندرماني مثبت و رابطه مولفه هاي آن با شکوفايي و نگرش هاي ناکارآمد است. روش پژوهش، از نوع اعتباريابي و همبستگي است. بدين منظور نمونه اي به حجم 1416 دانشجو انتخاب شد. جامعه آماري شامل همه دانشجويان دانشگاه هاي شهر مشهد و نيشابور در سال 96 بود. روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي بود. پرسش نامه هاي روان درماني مثبت، شکوفايي و نگرش هاي ناکارآمد توسط شرکت کنندگان تکميل شد. براي تعيين پايايي پرسش نامه، از روش آلفاي کرونباخ و براي تعيين روايي آن، از روايي محتوايي و روايي سازه تحليل عاملي تاييدي استفاده شد. نتايج نشان داد که همبستگي روان درماني مثبت با زير مقياس هاي شکوفايي معني دار و مثبت است. زيرمقياس هاي نگرش هاي ناکارآمد همبستگي منفي داشتند. محاسبه همساني دروني براي روان درماني مثبت نيز در پژوهش حاضر آلفاي 0.85 را به دست داد. بر اساس نتايج اين پژوهش، مي توان نتيجه گرفت که فرم 21 گويه اي سياهه روان درماني مثبت در دانشجويان ايراني، از روايي و پايايي کافي برخوردار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی، س.، و طهرانچی، ع.، و کارشکی، ح. (1396). اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه رواندرمانی مثبت (فرم 3 عاملی) در جمعیت ایرانی. پژوهش در سلامت روانشناختی, 11(4 ), 83-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344810Vancouver : کپی

سلیمانی سمیرا، طهرانچی عطا، کارشکی حسین. اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه رواندرمانی مثبت (فرم 3 عاملی) در جمعیت ایرانی. پژوهش در سلامت روانشناختی. 1396 [cited 2022January17];11(4 ):83-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344810IEEE : کپی

سلیمانی، س.، طهرانچی، ع.، کارشکی، ح.، 1396. اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه رواندرمانی مثبت (فرم 3 عاملی) در جمعیت ایرانی. پژوهش در سلامت روانشناختی, [online] 11(4 ), pp.83-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=344810. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی