نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1374 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 22 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

ندول تيروئيد و بررسي 270بيمار مبتلا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است