برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 341 تا صفحه 349 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه زني بذور تاتوره (.Datura stramonium L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بذر تاتوره (Datura stramonium L.) داراي خواب است كه مبارزه با اين علف هرز را در مزارع مشكل مي نمايد. تحقيق حاضر بدنبال جستجوي شيوه هاي موثر در شكستن خواب بذور و تحريك جوانه زني آنها است. در اين بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شرايط تاريكي (دماي 25 درجه سانتي گراد ثابت) و روشنايي (‌دماي 30 و 20 درجه سانتيگراد با تناوب 8 h و (16 hمطالعه شد. تيمارها شامل: نيترات پتاسيم ( غلظت هاي 8/0، 6/0، 4/0 ،2/0 و 1/0 درصد )، جدا كردن جنين، خراشيدگي با اسكالپل، سوراخ كردن بذر، سولفوريك اسيد غليظ و آب جوش بود كه درشرايط تاريكي و نور اعمال شد. تيمارهايي كه منحصرا در دماي ثابت انجام شدند عبارت است از: جيبرليك اسيد، سديم آزايد، سرمادهي، آبشويي، اتيلن، متانول و ايجاد خراشيدگي در بذر. نتايج نشان داد كه تيمار كشت جنين در دماي ثابت (25 درجه سانتي گراد) جوانه زني را به 3/53 درصد افزايش مي دهد. تيمار سديم آزايد با غلظت 10-4 M باعث تحريك جوانه زني به صورت معني دار گرديد، همچنين تيمار جيبرليك اسيد با غلظت50 ppm  اثر معني دار در تحريك جوانه زني داشت. در شرايط دماي متناوب درصد جوانه زني پس از كشت جنين و شكاف با اسكالپل نسبت به شرايط دماي ثابت افزايش قابل توجهي داشت و كشت جنين به عنوان موثرترين تيمار باعث افزايش جوانه زني تا 100 درصد شد. ساير تيمارها نه تنها باعث افزايش درصد جوانه زني نشدند در مواردي اثر بازدارنده نيز داشتند .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی