برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير يك برنامه تمريني هوازي گروهي بر شدت سندرم قبل از قاعدگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی مشهد – مشهد - دانشکده پرستاری مامایی مشهد
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش با هدف تعيين تاثير يک برنامه تمريني هوازي گروهي بر شدت سندرم قبل از قاعدگي دختران دانشجوي ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد کرمان در سال 1381 صورت گرفت.
روش کار: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني مقايسه اي بر روي 58 دانشجوي ساکن خوابگاه صورت گرفت. واحدهاي پژوهش ابتدا به صورت مبتني بر هدف انتخاب و سپس به صورت تصادفي در دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. در گروه تجربي فقط 8 هفته برنامه تمرينات هوازي اعمال شد و در گروه شاهد هيچ مداخله اي صورت نگرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسش نامه، مقياس DASS21، فرم ارزيابي علايم قبل از قاعدگي، آزمون پله و نمودار بورگ بود، شدت سندرم قبل از قاعدگي در دو گروه در شروع و پايان مطالعه تعيين و توسط آزمون تي زوج مقايسه شد. ديگر آزمون هاي مورد استفاده در اين پژوهش، خي دو، آناليز واريانس دوطرفه است.
نتايج: در ابتداي مطالعه دو گروه از نظر ميانگين شدت سندرم قبل از قاعدگي با يکديگر تفاوت معني داري نداشتند (P=0.17). دو گروه از نظر سن، BMI، فشار خون سيستوليک و ... همگن بودند. يافته هاي پژوهش نشان داد ميانگين شدت سندرم قبل از قاعدگي بعد از 8 هفته مداخله، نسبت به شروع مطالعه در گروه تجربي کاهش يافت ولي در گروه شاهد تغييري مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که برنامه تمريني هوازي گروهي، شدت سندرم قبل از قاعدگي را در دانشجويان مورد مطالعه کاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اظهری، ص.، و کریمی نیک چترودی، ا.، و عطارزاده حسینی، س.، و مظلوم، س. (1384). تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 8(2), 119-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=34005Vancouver : کپی

اظهری صدیقه، کریمی نیک چترودی اکرم، عطارزاده حسینی سیدرضا، مظلوم سیدرضا. تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1384 [cited 2021October24];8(2):119-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=34005IEEE : کپی

اظهری، ص.، کریمی نیک چترودی، ا.، عطارزاده حسینی، س.، مظلوم، س.، 1384. تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 8(2), pp.119-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=34005. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی