برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

حساسيت سوسري هاي آلماني بيمارستان هاي كاشان نسبت به حشره كش ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سوسري هاي آلماني از سوسري هاي شايع در اماكن انساني هستند. حساسيت آنها نسبت به حشره كش ها در مناطق مختلف متفاوت است. از اين رو، به منظور بررسي حساسيت سوسري هاي آلماني جمع آوري شده از بيمارستان هاي نقوي، شهيد بهشتي و زايشگاه شبيه خواني كاشان نسبت به حشره كش ها، مطالعه اي روي اين حشرات در آزمايشگاه طي سال هاي 75-1374 و 1375 انجام گرفت.
مواد و روشها: سوسري ها به دو طريقه صيد با دست و صيد توسط تله جمع آوري شدند. پس از گذشت 48 ساعت از زمان نگهداري در آزمايشگاه طبق روش استاندارد سازمان بهداشت جهاني به طريقه تماسي و تحت تاثير حشره كش هاي اكتليك (0.2 g/m2و (0.12 g/m2 سولفاك (0.2 g/m2)، كوپكس 0.25 g/m2)و(0.125 g/m2  و فايكام (0.24 g/m2) و آزمايش هاي ناك داون قرار گرفتند. در اين روش خط رگرسيون و شاخص هاي KT50 وKT90  محاسبه و سطح حساسيت سوسري ها بررسي شد.
يافته ها: با حشره كش اكتليك 0.12 g/m2 در سوسري هاي بيمارستان نقوي، بهشتي و زايشگاه شبيه خواني مرگ و ميري به ترتيب معادل 45 درصد، 53 درصد و 65 درصد مشاهده شد. با حشره كش سولفاك 0.2 g/m2 سوسري هاي بيمارستان نقوي، زايشگاه و شهيد بهشتي به ترتيب داراي KT50 معادل 9.87، 6.72 و 5.51 دقيقه بودند، با حشره كش كوپكس 0.125 g/m2 سوسري هاي نقوي و زايشگاه شهيد بهشتي به ترتيب از KT50 معادل 23.9، 9.93 و 7.89 دقيقه برخوردار بودند. با حشره كش فايكام (0.24 g/m2) سوسري هاي اين سه مركز به ترتيب از KT50 معدل 31.23، 14.98 و 16.20 دقيقه برخوردار بودند. سوسري هاي اين مراكز با حشره كش هاي اكتليك و كوپكس، 24 ساعت بعد از زمان تماس از مرگ و ميز 100 درصد برخوردار نبودند، با افزايش دوز؛ با اكتليك (0.2 g/m2) ميزان مرگ و مير در سه مركز نقوي، زايشگاه و شهيد بهشتي به ترتيب 74 درصد، 80 درصد و 88 درصد برآورد گرديد و با كوپكس 0.25 g/m2)) مرگ و مير 100 درصد شد.
نتيجه گيري: ميزان حساسيت سوسري ها به حشره كش هاي مورد استفاده متفاوت بوده و در داخل هر بيمارستان نيز حساسيت سوسري ها متفاوت است. به نظر مي رسد به دليل استفاده مكرر از حشره كش هاي متفاوت در اين سه مركز درماني، افزايش تحمل، بروز و توسعه مقاومت متفاوتي در سوسري هاي آلماني را موجب شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی