برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 99 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

واسنجي و ارزيابي عملکرد مدل هاي هيدرولوژي IHACRES و SWAT در شبيه سازي روان آب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران
 
چکیده: 

مقدار روان آب در هر منطقه اي با توجه به شرايط اقليمي، هيدرولوژيکي، خاک و پوشش گياهي در سطح حوضه تغيير مي کند. شبيه سازي فرآيندهاي فوق نيازمند ارائه اط?عات ?زم از چگونگي تغييرات مکاني اين? عوامل است. در اين زمينه، با توجه به تنوع مدل هاي هيدرولوژيکي، دستيابي به مناسب ترين شبيه سازي چنين مدل هايي و انتخاب مدلي مناسب مستلزم ارزيابي ميزان عملکرد آن ها متناسب با شرايط هيدرولوژيکي هر منطقه است. بنابراين، انتخاب مدل، به تشخيص قابليت و محدوديت مدل هاي هيدرولوژي حوضه نياز دارد. در اين پژوهش، ميزان عملکرد دو مدل بارش- روان آب (SWAT، IHACRES) در? شبيه سازي روان آب دو حوضه يلفان و سولان ارزيابي و مقايسه شده است. بر اين اساس، با تحليل? حساسيت، واسنجي و صحت سنجي مدل ها ارزيابي شدند. بازه زماني 1999-1983 دوره واسنجي و دوره 2010-1983 دوره صحت سنجي انتخاب و بررسي گرديد. ?سرانجام، به منظور تعيين توانايي مدل در شبيه سازي روان آب حوضه ها به کمک معيارهاي ضريب نش - ساتکليف ضريب NS (مورد) ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که هر دو مدل از توانمندي قابل پذيرش شبيه سازي R2 (تعيين) دوره صحت سنجي هر دو زير حوضه در مقياس روزانه و در SWAT روان آب در هر دو حوضه برخوردارند و مدل شبيه سازي روان آب در هر دو حوضه نسبت با?ي 0.7 بهترين عملکرد را از ماهيانه با ضريب نش 0.6 و ضريب تعيين? از? به داده هاي مشاهداتي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی