برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 119 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش سواد رسانه اي مبتني بر فناوري بر ميزان آگاهي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير دوره آموزش سواد رسانه اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ميزان آگاهي دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 1394-95 صورت پذيرفته است.
روش تحقيق از نوع شبه آزمايشي و جامعه آماري شامل تمام دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهر تهران بود، که با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند 40 نفر از دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه کنترل و آزمايش تقسيم شدند. ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش، آزمون محقق ساخته آگاهي که ميزان پايايي آزمون از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ
0.79 به دست آمد. پس از اجراي پيش آزمون بر روي هر دو گروه، گروه آزمايش طي شش جلسه با استفاده از نرم افزار چندرسانه اي محقق ساخته آموزش ديدند و گروه کنترل به دوراز متغير مستقل نگاه داشته شدند. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. براي تجزيه وتحليل داده ها از روش هاي آماري در دو سطح توصيفي (شاخص هاي مرکزي و پراکندگي) و استنباطي (تحليل کوواريانس چندمتغيري) استفاده شده است.
نتايج به دست آمده نشان داد که آموزش سواد رسانه اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش ميزان آگاهي دانش آموزان از سواد رسانه اي شده است
.
نتايج اين پژوهش در راستاي ساير پژوهش هاي انجام شده، بيانگر نقش مثبت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش سواد رسانه اي و افزايش آگاهي در ارتباط با مولفه هاي اساسي سواد رسانه اي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نیازی، ل.، و زارعی زوارکی، ا.، و علی آبادی، خ. (1395). تاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان. مطالعات رسانه های نوین, 2(7 ), 119-156. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334603Vancouver : کپی

نیازی لیلا، زارعی زوارکی اسماعیل، علی آبادی خدیجه. تاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان. مطالعات رسانه های نوین. 1395 [cited 2021April18];2(7 ):119-156. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334603IEEE : کپی

نیازی، ل.، زارعی زوارکی، ا.، علی آبادی، خ.، 1395. تاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان. مطالعات رسانه های نوین, [online] 2(7 ), pp.119-156. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334603>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 376 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی