3 SID.ir | ارزيابي نگرش کارآفرينانه مديران باشگاه هاي ورزشي بانوان شهر تهران و ارائه راه کار (دولتي و خصوصي)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارزيابي نگرش کارآفرينانه مديران باشگاه هاي ورزشي بانوان شهر تهران و ارائه راه کار (دولتي و خصوصي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي نگرش کارآفرينانه مديران باشگاه هاي ورزشي بانوان شهر تهران (مناطق 22 گانه) بود. اين پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي بوده و از نظر روش، توصيفي هم بستگي مي باشد که به شکل ميداني انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش را تمامي مديران باشگاه هاي ورزشي بانوان شهر تهران که تعداد آن ها بنا بر آمار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در سال (1394) 550 نفر بود، تشکيل دادند. درادامه، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گيري تصادفي ساده، 116 نفر از آن ها به صورت طبقه بندي متناسب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسش نامه استاندارد (ابزار سنجش ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ايراني) بود که به سنجش پنج عامل از ويژگي هاي شخصيتي مهم در کارآفريني که عبارت هستند از: ريسک پذيري، کانون کنترل، توفيق طلبي، تحمل ابهام و خلاقيت مي پردازد. روش آماري استفاده شده در اين پژوهش، آمار توصيفي و استنباطي بود که آمار توصيفي براي رسم جداول فراواني، نمودارها و شاخص هاي پراکندگي مورد استفاده قرار گرفت و از آمار استنباطي، تي تک نمونه اي و فريدمن جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش بهره گرفته شد. نتايج نشان مي دهد که مديران باشگاه هاي ورزشي بانوان شهر تهران داراي نگرش کارآفرينانه مي باشند. همچنين، بر اساس اولويت بندي که بين اين ويژگي ها انجام گرفت، مشخص شد که کانون کنترل دروني داراي بالاترين رتبه بوده و چالش طلبي کمترين رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنين، يافته ها حاکي از آن است که تفاوت معناداري بين نگرش کارآفرينانه مديران باشگاه هاي ورزشي دولتي و مديران باشگاه هاي ورزشي خصوصي وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی