برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر رغبت هاي شغلي در دانش آموزان دوره متوسطه شاخه نظري شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان
 
چکیده: 

از آنجايي که در نظام آموزش عالي رشته هاي تحصيلي متنوعي وجود دارد و در جامعه امروز، مشاغل دامنه اي وسيع دارند، لازم است براي آينده تحصيلي و شغلي نسل جوان برنامه ريزي دقيقي انجام شود. بي شک اين برنامه ريزي مستلزم داشتن اطلاعاتي دقيق از رغبت هاي شغلي دانش آموز ازيک سو و آگاهي درباره مشاغل مورد نياز جامعه ازسوي ديگر است. بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر رغبت هاي شغلي دانش آموزان دبيرستان هاي متوسطه شاخه نظري شهر تهران است. روش اين پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان رشته هاي مختلف متوسطه نظري شهر تهران است که به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي در دو منطقه آموزشي 6 و 14، 420 نفر انتخاب شده اند. داده ها ازطريق پرسشنامه محقق ساخته رغبت سنج شغلي گردآوري شدند و ازطريق آزمون ناپارامتريک مجذور خي تجزيه و تحليل شدند. نخستين يافته پژوهش مويد آن است که عامل جنسيت هنوز بر رغبت شغلي اثرگذار است، به نحوي که گرايش اصلي دختران معطوف به مشاغل اجتماعي و تمايل اصلي پسران به سمت مشاغل جستجوگرايانه است. همچنين يافته ديگر پژوهش مبين تفاوت معني دار بين گروه هاي مختلف دانش آموزي در رغبت هاي شغلي بر حسب عملکرد تحصيلي است. دو يافته پاياني تحقيق نشان مي دهند که نخست، در جامعه موردتحقيق رغبت هاي شغلي دانش آموزان لزوما از مشاغل فعلي پدران پيروي نمي کند و دوم، هر چه سطح سواد پدران افزايش مي يابد، رغبت شغلي دانش آموزان به مشاغل جستجوگرانه و اجتماعي نيز بيشتر مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 644
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی