برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 69 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين تركيب بدني با تراكم مواد معدني استخوان ران زنان يائسه نشده ورزشكار و غير ورزشكار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، بجنورد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پوكي استخوان يكي از بيماري هاي سيستم اسكلتي است كه نتيجه عمده آن شكستگي هاي استخواني مي باشد. هدف از اين مطالعه توصيف ارتباط بين تركيب بدني با تراكم مواد معدني استخوان ران در زنان ورزشكار و غيرورزشكار قبل از يائسگي بود.مواد و روش ها: در مطالعه توصيفي حاضر همبستگي بر روي 15 زن ورزشكار و 15 زن غير ورزشكار يائسه نشده انجام شد. توده چربي، توده بدون چربي و تراكم مواد معدني استخوان هر بخش از استخوان ران آزمودني ها با استفاده از دستگاه DEXA اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS v.16 و آزمون هاي كولموگروف- اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره انجام شد. ميزان p£0.05 معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: در گروه زنان ورزشكار، بين توده بدون چربي با تراكم مواد معدني استخوان گردن ران (p=0.003) و كل ران (p=0.3) ارتباط معني داري وجود داشت. در زنان غير ورزشكار نيز بين توده چربي و بدون چربي به ترتيب با تراكم مواد معدني استخوان گردن ران (p=0.007, p=0.02) و همچنين تروكانتر (p=0.01, p=0.0009) و كل ران (p=0.004, p=0.007) ارتباط معني داري مشاهده گرديد.نتيجه گيري: در زنان ورزشكار، توده بدون چربي مي تواند به عنوان پيشگويي كننده قوي تراكم مواد معدني استخوان ران در نظر گرفته شود. اما در زنان غيرورزشكار، توده چربي و بدون چربي هر دو به عنوان عامل تعيين كننده تراكم مواد معدني استخوان ران است. اما توده چربي پيش بيني كننده با ثبات تر و قوي تري نسبت به توده بدون چربي است
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شبانی، م.، و مقیمی، س.، و ساجدی فر، ف. (1395). ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران زنان یائسه نشده ورزشکار و غیر ورزشکار. دانشکده علوم پزشکی نیشابور, 4(2 ), 69-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334145Vancouver : کپی

شبانی محمد، مقیمی سمیرا، ساجدی فر فاطمه. ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران زنان یائسه نشده ورزشکار و غیر ورزشکار. دانشکده علوم پزشکی نیشابور. 1395 [cited 2022January18];4(2 ):69-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334145IEEE : کپی

شبانی، م.، مقیمی، س.، ساجدی فر، ف.، 1395. ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران زنان یائسه نشده ورزشکار و غیر ورزشکار. دانشکده علوم پزشکی نیشابور, [online] 4(2 ), pp.69-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334145. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی