برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  14 , شماره  2 ; از صفحه 89 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي احتمال وقوع و تداوم روزهاي باراني با استفاده از مدل زنجيره مارکوف (مطالعه موردي شهر لامرد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

از جمله نيازهاي اساسي در برنامه ريزي هاي منابع آب، پيش بيني مقدار آب براي مصارف کشاورزي، صنعتي و شهري است. از اين رو، لازم است توان آبي هر منطقه براي گام هاي زماني مختلف براي برنامه ريزي هاي کارآمد از طريق روش هاي مناسب و مطمئن پيش بيني شود. تحليل هاي احتمالي، روش هايي مفيد براي پيش بيني پديده هايي نظير بارش مي باشند. از جمله اين روش ها مي توان به زنجيره مارکوف اشاره کرد. زنجيره مارکوف حالتي خاص از مدل هايي است که در آنها حالت کنوني يک سيستم به حالات قبلي آن بستگي دارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار موجود بارش روزانه مربوط به 22 سال (1995-2016) ايستگاه هواشناسي شهر لامرد (واقع در استان فارس)، تواتر و تداوم روزهاي باراني در اين شهر با استفاده از مدل زنجيره مارکوف مورد مطالعه قرار گرفت. در اين مطالعه، به دليل ناچيز بودن تعداد بارش روزانه در ماههاي مه تا اکتبر، از اين ماه ها صرفنظر شد. داده هاي بارش روزانه بر اساس ماتريس فراواني تغيير حالات رخداد روزهاي خشک و باراني مرتب شده و ماتريس انتقال بر اساس روش حداکثر درست نمايي محاسبه گرديد. در تحقيقاتي که در ايران جهت پيش بيني بارش با استفاده از زنجيره مارکوف صورت گرفته است، تنها از زنجيره مارکوف مرتبه اول استفاده شده که چه بسا همخواني مناسبي با داده ها نداشته و نتايج نادرستي را ارائه داده است. اما در تحقيق حاضر، با روش هاي آماري دقيق، مرتبه مناسب زنجيره مارکوف، تشخيص داده شده و به کار گرفته شد. ماتريس هاي احتمال ايستا و دوره بازگشت تداوم روزهاي باراني 2 تا 5 روزه براي ماه هاي مذکور محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که احتمال وقوع بارش در هر روز 0.126 و احتمال عدم وقوع بارش 0.874 است. همچنين مشخص شد که بيشترين احتمال وقوع روزهاي بارش در ماه هاي ژانويه و مارس و کمترين احتمال وقوع مربوط به ماه مارس بوده است. جهت اعتبارسنجي نتايج، پيش بيني هاي کوتاه مدت و بلند مدت بدست آمده را با نتايج واقعي ماه هاي ژانويه، فوريه و مارس سال 2017 ميلادي با استفاده از آزمون هاي متداول برابري درصدها مورد مقايسه قرار گرفت که اين نتايج آزمون ها نشان مي دهد که پيش بيني ها قويا مورد تاييد قرار مي گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی