برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 17 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل روانشناسي محيط زيستي رفتار مشارکت گرايانه کشاورزان در حفاظت از آب در حوزه آبريز درياچه اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

يکي از راهکارهاي خروج از بحران آب "توام ساختن راهکارهاي فناورانه با راهبرهاي اجتماعي- رفتاري" است تا به اين واسطه، تغييرات زيربنايي در راستاي حفاظت منابع آب در افراد جامعه ايجاد شود. بر اين اساس، هدف اين پژوهش، تحليل روانشناسي محيط زيستي از رفتار مشارکت گرايانه کشاورزان در حفاظت از آب بود. اين مطالعه از نوع پژوهش هاي "کاربردي" و "توصيفي همبستگي" است. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي بود که روايي آن با استفاده از نظرات پانلي از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي و کارشناسان آب و پايايي با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ (0.75£a£0.90) مورد تاييد قرار گرفت. جامعه ي آماري، شامل 23750 نفر از کشاورزان جنوب حوزه آبريز درياچه اروميه بود که 378 نفر از آنها با استفاده از جدول کرجسي و مورگان با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. يافته هاي تحليل رگرسيوني نشان دادند که کشاورزان داراي ارزش هاي فردگرايانه، رفتارهاي مشارکت گرايانه کمتري نسبت به کشاورزان داراي ارزش هاي جمع گرايانه در راستاي حفاظت از منابع آب از خود نشان مي دهند. فزون بر اين، اين دو متغير توانستند، 32 درصد از تغييرات رفتار حفاظت آب مشارکت گرايانه را پيش بيني کنند. نتايج حاصل از آزمون t هم نمايانگر آن بود که ميان دو گروه از کشاورزاني که در کلاس هاي آموزشي مرتبط با موضوع آب شرکت کرده بودند و آنهايي که در چنين کلاس هاي شرکت نکرده بودند، از لحاظ رفتار حفاظت از آب مشارکت گرايانه تفاوت معني دار وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ولی زاده، ن.، و بیژنی، م.، و عباسی، ع. (1396). تحلیل روانشناسی محیط زیستی رفتار مشارکت گرایانه کشاورزان در حفاظت از آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. تحقیقات منابع آب ایران, 13(4 ), 17-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=333632Vancouver : کپی

ولی زاده ناصر، بیژنی مسعود، عباسی عنایت. تحلیل روانشناسی محیط زیستی رفتار مشارکت گرایانه کشاورزان در حفاظت از آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. تحقیقات منابع آب ایران. 1396 [cited 2021April14];13(4 ):17-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=333632IEEE : کپی

ولی زاده، ن.، بیژنی، م.، عباسی، ع.، 1396. تحلیل روانشناسی محیط زیستی رفتار مشارکت گرایانه کشاورزان در حفاظت از آب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه. تحقیقات منابع آب ایران, [online] 13(4 ), pp.17-27. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=333632>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی