3 SID.ir | تاثير اعتماد مشتريان بر قصد خريد با ميانجي گري تبليغات دهان به دهان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير اعتماد مشتريان بر قصد خريد با ميانجي گري تبليغات دهان به دهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير شاخص اعتماد مشتريان بر قصد خريد با ميانجي گري تبليغات دهان به دهان ميباشد. جامعه آماري اين پژوهش را مشترياني که از توليدي هاي ورزشي خريد ميکردند تشکيل دادند و با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، در مجموع، 384 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس اس و ليزرل استفاده شد. ابتدا سطح مطلوبيت متغيرها و شاخص هاي آنها با استفاده از آزمون تي تک نمونه اي مورد آزمون قرار گرفته و همچنين رابطه ي مثبت بين متغيرها از طريق همبستگي و ضريب مسير آزمون تي تاييد شد. سپس با استفاده از نرم افزار ليزرل و تحليل عاملي تاييدي و معادلات ساختاري به آزمون مدل پرداخته که نهايتا مقادير شاخص هاي برازندگي نشان داد، مدل از برازش مناسب برخوردار است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که شاخص اعتماد، تاثير مثبت و معناداري بر قصد خريد مشتريان و تبليغات دهان به دهان دارد و تبليغات دهان به دهان، اثري تعديل کننده بر قصد خريد مشتريان مي گذارد. به طورکلي و با توجه به يافته هاي پژوهش، ازآن جايي که شاخص اعتماد شرکت،رفتار مشتريان را در تعامل با شرکت تحت تاثير قرار داده و سبب سودآوري بلندمدت براي شرکتها و توليدي هاي ورزشي خواهد شد، لازم است که شرکتها توجه ويژه اي به اين مهم نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی