برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تفسير (Commentary): ارزيابي كاهش سريعتر علايم در مبتلايان به مانياي حاد هنگام تجويز خوراكي والپروات سديم به روش بارگيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

در اين شماره منتشره مجله پژوهش در علوم پزشکي خانم دکتر شفيعي و همکاران مقاله اي را تحت عنوان «مقايسه سرعت پاسخدهي باليني در بيماران مانياي حاد به هنگام تجويز خوراکي والپروات سديم به روش بارگيري و روش تيتراسيون تدريجي» گزارش کرده اند و نتيجه گيري نموده اند که بين دو گروه از لحاظ ميزان مصرف داروي آرام بخش و بروز عوارض جانبي تفاوت معني داري وجود نداشت. از لحاظ اثربخشي نيز تفاوت مشخصي بين دو گروه مشهود نبود. ولي، «سرعت کاهش علايم» در سه روز اول در گروه بارگيري به طور معني داري بيشتر از گروه تدريجي بود که جهت مقايسه سرعت اثر بيشتر روش بارگيري در کاهش علايم بيماري در سه روز اول از آزمون t يک طرفه (يک دامنه) استفاده شده است.
همچنين ادعا شده است که اين مطالعه نخستين کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي دوسوکور براي مقايسه عيني اثربخشي روش تجويز خوراکي والپروات سديم به صورت بارگيري و تيتراسيون مي باشد.
معمولا از آزمون
t براي تعيين اينکه آيا مقدار متوسط يک متغير وابسته پيوسته در يک گروه به طور معني دار با گروه ديگر متفاوت است يا خير استفاده مي شود. آزمون t بر اين فرض استوار است که توزيع (پراکندگي) متغير در دو گروه به يک منحني نرمال (زنگوله اي شکل) نزديک است. به منظور آزمون معني داري آماري، فرضيه ها بر مبنايي طبقه بندي مي شوند که اختلاف مورد انتظار بين گروههاي مطالعه را توضيح دهند....

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی