برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 71 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پتاسيم و پرايمينگ بذر با محلول سولفات پتاسيم بر پاسخ هاي گياه ذرت (.Zea mays L) به تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير كود پتاسيم دار و پرايمينگ بذر با سولفات پتاسيم بر پاسخ هاي گياه ذرت علوفه اي (سينگل كراس 704) به تنش شوري آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار و در دو مرحله (جوانه زني و رشد رويشي) انجام شد. تيمارها شامل سه سطح پتاسيم (0، 100، 200 ميلي گرم در كيلوگرم خاك) از منبع كود سولفات پتاسيم بصورت محلول در اولين آبياري، چهار سطح پرايمينگ بذر (0، 1.5، 3 و 4.5 درصد سولفات پتاسيم) و چهار سطح شوري آب آبياري (0، 6.3 و 9 دسي زيمنس بر متر از نمك كلريد سديم) بودند. در آزمايش رشد رويشي نمونه برداري از گياه پس از گذشت هشت هفته صورت گرفت و نمونه ها مورد تجزيه شيميايي قرار گرفتند. فاكتورهاي مورد اندازه گيري شامل وزن خشك اندام هوايي و ريشه، غلظت سديم، پتاسيم ، فسفر، كلسيم، منيزيم، آهن، روي، مس و منگنز بودند. در آزمايش جوانه زني نيز سرعت جوانه زني، درصد جوانه زني و وزن خشك گياهچه اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده در مرحله جوانه زني نشان داد كه شوري در سطوح 6 و 9 دسي زيمنس بر متر باعث كاهش معني دار (P<0.05) سرعت جوانه زني و كاهش وزن خشك گياهچه (P<0.01) گرديد. پرايمينگ بذر بر روي درصد جوانه زني بذور تاثير معني داري (P<0.05) داشت، بطوريكه در سطح 1.5 درصد بيشترين درصد جوانه زني و در سطح 4.5 درصد كمترين درصد جوانه زني صورت گرفت. ازتيمارهاي اعمال شده در مرحله رشد، شوري آب آبياري تاثير معني داري (P<0.001) بر روي فاكتورهاي اندازه گيري شده داشت. بطوريكه شوري باعث كاهش وزن خشك اندام هوايي و ريشه گرديد. تيمارهاي پتاسيم بر وزن خشك ريشه تاثير مثبت و معني داري (P<0.05) داشت، و با مصرف 100 ميلي گرم در كيلوگرم خاك بيشترين مقدار وزن خشك ريشه بدست آمد. پرايمينگ بذر نيز در سطح 1.5 درصد سولفات پتاسيم داراي بيشترين ميزان وزن خشك ريشه بود. در تجزيه اندامهاي هوايي شوري تاثير معني داري (P<0.001) بر غلظت پتاسيم در ساقه داشت، بصورتي كه درتيمار 6 دسي زيمنس بر متر بيشترين مقدار پتاسيم درساقه اندازه گيري شد. شوري تاثير معني داري بر روي پتاسيم اندازه گيري شده در برگ نداشت. همچنين شوري باعث كاهش سديم برگ و افزايش سديم ساقه گرديد (P<0.001). نسبت K+.Na+ در ساقه، برگ و كل اندام هوايي با اعمال تيمار شوري روند كاهشي داشت. شوري سبب افزايش معني دار (P<0.001) غلظت فسفر، روي و منگنز گرديد ليكن اين تاثير بر غلظت كلسيم، منيزم، مس و آهن بصورت كاهشي مشاهده شد. پتاسيم فقط بر غلظت پتاسيم گياه تاثير معني داري داشت، پتاسيم و پرايمينگ بذر باعث افزايش جذب فسفر (P<0.001) گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سپاهی بروجنی، م.، و ثواقبی فیروزآبادی، غ.، و میرسیدحسینی، ح. (1384). تاثیر پتاسیم و پرایمینگ بذر با محلول سولفات پتاسیم بر پاسخ های گیاه ذرت (.Zea mays L) به تنش شوری . بیابان, 10(1), 71-86. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32705Vancouver : کپی

سپاهی بروجنی محمدرضا، ثواقبی فیروزآبادی غلامرضا، میرسیدحسینی حسین. تاثیر پتاسیم و پرایمینگ بذر با محلول سولفات پتاسیم بر پاسخ های گیاه ذرت (.Zea mays L) به تنش شوری . بیابان. 1384 [cited 2021September17];10(1):71-86. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32705IEEE : کپی

سپاهی بروجنی، م.، ثواقبی فیروزآبادی، غ.، میرسیدحسینی، ح.، 1384. تاثیر پتاسیم و پرایمینگ بذر با محلول سولفات پتاسیم بر پاسخ های گیاه ذرت (.Zea mays L) به تنش شوری . بیابان, [online] 10(1), pp.71-86. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32705. 

 
بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی