برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  12 , شماره  46 ; از صفحه 275 تا صفحه 286 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه فنوتيپ ها و فعاليت آنزيم پارااكسوناز در بيماران مبتلا به گرفتگي عروق كرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران
 
چکیده: 

آنزيم پارااكسوناز مي تواند استرسهاي آلي فسفات دار را هيدورليز نمايد. مهم ترين سوبستراي اين آنزيم در مطالعات آزمايشگاهي پارااكسون است. درسرم انسان اين آنزيم همراه با HDL در خون جريان دارد. به نظر مي رسد كه كاهش فعاليت پارااكسوناز در انسان ممكن است خطر ابتلاي به گرفتگي عروق كرونر را افزايش دهد. تغييرات ژنتيكي در دو آلل اتوزومي پارااكسوناز مي تواند باعث كاهش فعاليت آن شود. تغييرات ژنتيكي در آلل هاي ژن پارااكسوناز 3 نوع فنوتيپ ايجاد ميكند كه عبارتند از AB,A و B، فعاليت فنوتيپ B بيشتر از 2 فنوتيپ ديگر A وAB مي باشد. به جهت فراواني گرفتگي عروق كرونر در جمعيت ايراني و نيز موثر بودن آنزيم پارااكسوناز بر روند گرفتگي عروق كرونر، فعاليت و فنوتيپ هاي مختلف آنزيم و پارامترهاي ليپيدي مورد بررسي قرار گرفت. در مطالعه حاضر فنوتيپ هاي پارااكسوناز در سرم خون افراد ايراني تعيين گردد و ارتباط ميان فعاليت پارااكسوناز و فنوتيپ هاي آن با عوامل خطر گرفتگي عروق كرونر مورد ارزيابي قرار گرفت. بيماران مورد مطالعه افرادي بودند با بيش از 50% گرفتگي عروق كرونر كه به مركز قلب شهيد رجايي  تهران مراجعه كرده بودند و گرفتگي عروق آنها توسط آنژيوگرافي تاييد شده بود و نتايج با افراد سال مقايسه گرديد. فعاليت پارااكسوناز سرم افراد مورد مطالعه در حضور NaCl و بدون حضور آن و نيز فعاليت آريل استرازي آن اندازه گيري گرديد. جهت تعيين فنوتيپ ها از نسبت فعاليت پارااكسوناز به فعاليت آريل استرازي آن استفاده شد. فعاليت پارااكسوناز سرم در گروه بيمار چه در حضور NaCl و چه بدون حضور آن، به طور معني داري پايين تر بود (به ترتيب P=0.01 وP=0.00) . فعاليت آريل استرازي اين آنزيم در 2 گروه بيمار كاهش نشان مي داد (P=0.02). توزيع فراواني فنوتيپهاي پارالكسوناز و فعاليت آريل استرازي نيز در گروه بيمار و سالم و نيز بر حسب جمعيت آنها از تفاوت معني داري برخوردار نبود. ميزان تري گليسريد، VLDL-C در بيماران بيشتر از افراد سالم بود (P=0.00) اما از نظر ميزان HDL-C و آپو AI كاهش (به ترتيب p=0.00 و (p=0.01 نشان داد در حالي كه از نظر ميزان كلسترول تام، LDL-C  و آپو B تفاوت معني داري بين گروه سالم و بيمار مشاهده نشد. با توجه به كاهش چشمگير ميزان فعاليت آنزيم و عدم تفاوت شاخص فراواني فنوتيپها در دو گروه بيمار و سالم به نظر رسيد كه تعيين فعاليت پارااكسوناز در سرم در مقايسه با تعيين فنوتيپهاي آنزيم ماركر بهتري براي تمايز بيماران از افراد سالم باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی گوهری، ل.، و فیروزرای، م.، و زواره ای، ع.، و نفیسی، ن. (1384). مطالعه فنوتیپ ها و فعالیت آنزیم پارااکسوناز در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 12(46), 275-286. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32465Vancouver : کپی

حسینی گوهری لادن، فیروزرای محسن، زواره ای عباس، نفیسی نرگس. مطالعه فنوتیپ ها و فعالیت آنزیم پارااکسوناز در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1384 [cited 2021October17];12(46):275-286. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32465IEEE : کپی

حسینی گوهری، ل.، فیروزرای، م.، زواره ای، ع.، نفیسی، ن.، 1384. مطالعه فنوتیپ ها و فعالیت آنزیم پارااکسوناز در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 12(46), pp.275-286. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=32465. 

 
بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی