نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه مولفه هاي حمايت اجتماعي با سلامت اجتماعي و رواني در بين سالمندان شهر خرم آباد در سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی
 
چکیده: 
پيش زمينه و هدف: بهبود شرايط زندگي و افزايش طول عمر و اميد به زندگي، پديده سالمندي را به دنبال داشته است. پديده افزايش جمعيت سالمندان يکي از مهم ترين چالش هاي اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي در قرن حاضر به شمار مي رود. لذا تحقيق حاضر، باهدف بررسي رابطه حمايت اجتماعي با سلامت اجتماعي و رواني در بين سالمندان شهر خرم آباد انجام شد.مواد و روش ها: روش مورداستفاده در پژوهش، پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه حمايت اجتماعي وايکس و پرسش نامه استاندارد سلامت عمومي گلدبرگ و هيلر بود. جامعه آماري، شامل کليه شهروندان سالمند بالاي 65 سال و حجم نمونه 337 نفر انتخاب شد. روش نمونه گيري ترکيبي از طبقه اي و خوشه اي چندمرحله اي بود که داده ها از شش محله منتخب در شهر خرم آباد در سال 1396 جمع آوري شدند. داده ها با روش ضريب همبستگي پيرسون، آزمون رگرسيون خطي چندگانه و آزمون مقايسه ميانگين t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS-21 تحليل شدند.يافته ها: يافته ها حاکي است که مولفه هاي حمايت اجتماعي با سلامت اجتماعي و رواني سالمندان مرتبط است و اين ارتباط ازنظر آماري معني دار است (P<0.001). همچنين نتايج آزمون t مستقل نشان داد، سلامت اجتماعي و رواني سالمندان در دو جنس متفاوت است ولي ازلحاظ آماري معني دار نيست (P<0.05).بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت، هرچه حمايت اجتماعي از سالمندان بيشتر باشد آنان از سلامت اجتماعي و رواني بيش تري بهره مند مي شوند. اين يافته ها حاوي کاربردهاي درماني مهمي در خصوص اهميت اين متغيرها در افزايش سلامت اجتماعي و رواني سالمندان مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باوزین، ف.، و سپهوندی، م. (1396). بررسی رابطه مولفه های حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی و روانی در بین سالمندان شهر خرم آباد در سال 1396. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 15(12 (پی در پی 101) ), 931-938. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323483Vancouver : کپی

باوزین فاطمه، سپهوندی محمدعلی. بررسی رابطه مولفه های حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی و روانی در بین سالمندان شهر خرم آباد در سال 1396. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1396 [cited 2022May27];15(12 (پی در پی 101) ):931-938. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323483IEEE : کپی

باوزین، ف.، سپهوندی، م.، 1396. بررسی رابطه مولفه های حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی و روانی در بین سالمندان شهر خرم آباد در سال 1396. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 15(12 (پی در پی 101) ), pp.931-938. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323483. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 336 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی