برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

علل بستري مجدد در بخش هاي بستري بيمارستان صنعت نفت تهران در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: پذيرش مجدد بيمارستاني به علت تاثير بر روي هزينه و کيفيت مراقبت بيمارستاني و تحميل بار اضافي بر نظام بهداشتي و درماني، از اولويت هاي مهم مديران بيمارستان ها به حساب مي آيد. مطالعه حاضر باهدف بررسي بستري مجدد در بخش هاي بستري بيمارستان صنعت نفت تهران در سال 1395 انجام گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي بود که بر روي 260 نفر از بيماران بستري در بيمارستان صنعت نفت تهران انجام شد. ابزار گرداوري اطلاعات فرمي شامل اطلاعاتي از قبيل، سن، جنسيت، تحصيلات، بخش بستري، علت بستري اوليه، تعداد دفعات بستري، علت بستري و هزينه بستري بود. تحليل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ويراش 21 و با استفاده از آزمون هاي کاي اسکوئر انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد از مجموع بستري هاي انجام شده در سال 1395، 20 درصد بستري مجدد شده بودند. بررسي ميزان بستري مجدد برحسب دفعات بستري نشان داد 74.6 درصد بيماران براي بار دوم، 12.3 درصد بار سوم و 13.1 درصد بيش از سه بار براي پيگيري درمان به بيمارستان موردمطالعه مراجعه نموده بودند. رابطه معني داري بين سن، مدت بستري و تحصيلات بيماران با دفعات بستري مجدد وجود داشت (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج ارائه آموزش پس از ترخيص به بيمار و همراه، آگاهي نسبت به اهميت پيگيري درمان، توجه بيشتر کادر باليني به مسائل و نيازهاي بهداشتي درماني بيماران، آگاهي دادن به مديران بيمارستان از هزينه هاي بستري مجدد و همچنين برنامه ريزي هاي جامع ومانع در بيمارستان ها، براي جلوگيري از لغو عمل به دليل عوامل اداري مي تواند مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی