برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره آبي گياه حرا (Avicennia marina) و آنغوزه (Ferula assa Foetida) بر پارامترهاي استرس اکسيداتيو سلول هاي بافت مغز موش هاي صحرايي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه
هدف مطالعه حاضر بررسي اثر عصاره آبي گياهان آنغوزه و حرا بر سطح آنزيم هاي آنتي اکسيداني سلول هاي بافت مغز موش هاي صحرايي ديابتي و مقايسه ميزان اثربخشي اين دو عصاره با يکديگر بود.
مواد و روش ها
تعداد 54 سر موش صحرايي نر به تعداد مساوي به گروه هاي شاهد، شاهد ديابتي و ديابتي تيمار شده با غلظت 100 و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره آنغوزه و با غلظت 100 و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره حرا به صورت تصادفي تقسيم شدند. گروه هاي شاهد ديابتي و تجربي ديابتي، با يک بار تزريق داخل صفاقي 120 ميلي گرم بر کيلوگرم آلوکسان ديابتي شدند. گروه هاي تجربي ديابتي به مدت يک ماه، عصاره آبي حرا و آنغوزه را به صورت داخل صفاقي دريافت نمودند. در روزهاي 1، 15 و 30 پس از القاء ديابت تجربي سطح آنزيم هاي سوپراکسيدديسموتاز (
SOD)، گلوتاتيون اس- ترانسفراز (GST) و کاتالاز (CAT)، همچنين ميزان مالون دي آلدئيد (MDA) در سلول هاي بافت مغز اندازه گيري شد. داده ها بر اساس آزمون واريانس دوطرفه و آزمون تعقيبي LSD تحليل شدند.
يافته ها
تزريق عصاره گياهان آنغوزه و حرا با غلظت هاي 100 و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم به موش هاي ديابتي منجر به کاهش معني دار در
MDA و افزايش معني دار در ميزان فعاليت آنزيم هاي SOD، GST و CAT در سلول هاي بافت مغز موش هاي ديابتي پس از 30 روز گشت (p<0.05). همچنين مشخص شد که عصاره گياه حرا عملکرد نسبتا مناسب تري نسبت به عصاره گياه آنغوزه دارد.
نتيجه گيري
نتايج حاصل از اين مطالعه تاييدکننده نقش آنتي اکسيداني وابسته به غلظت عصاره گياهان آنغوزه و حرا در بهبود شاخص هاي استرس اکسيداتيو سلول هاي بافت مغز موش هاي صحرايي ديابتي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی