برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 58 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي مقياس احساس تنهايي کودک در دختران دبستاني شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی، تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش به بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس احساس تنهايي کودک در دانش آموزان مي پردازد.
روش: جامعه آماري شامل دانش آموزان ابتدايي دختر شهر کرمان (93-92) است که از ميان آن ها 320 نفر با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي خوشه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها مقياس احساس تنهايي به دانش آموزان و پرسشنامه سياهه رفتاري کودک به مادرانشان جهت پاسخ گويي داده شد. براي تحليل داده ها از آلفاي کرونباخ، همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون، همبستگي دو نيمه کردن وبازآزمايي استفاده شد.
يافته ها: علاوه بر روايي صوري، مقياس احساس تنهايي از همساني دروني بالايي (0.83) برخوردار است و همبستگي هاي ماده-کل نشان داد، تمام ماده ها با نمره کل، همبستگي قابل قبولي دارند (0.57-0.20). اعتبار مقياس از طريق دو نيمه کردن آزمون 0.73 و روش بازآزمايي برابر با 0.76 بود. روايي همزمان اين مقياس به واسطه همبستگي متوسط (0.25-0.18) آن با اکثر زير مقياس هاي دروني سازي شده سياهه رفتاري کودک تاييد شد و احساس تنهايي پيش بيني کننده زير مقياس هاي سياهه رفتاري کودک بود.
نتيجه گيري: مقياس احساس تنهايي کودک در جامعه دانش آموزان دختر دوره دبستان شهر کرمان داراي روايي و پايايي مناسبي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی